Tre tecken på en piggare bostadsmarknad 

Förra hösten präglades av stor oro på bostadsmarknaden i många delar av landet. Men trots att 2018 har inletts med lägre prisnivåer och längre försäljningstider finns det flera tecken som tyder på att marknaden håller på att stärkas. 

1. För det första har utbudet stabiliserats. I december då oron var som värst fanns det nästan dubbelt så många bostadsrätter ute till försäljning jämfört med samma månad ett år tidigare. I början av maj i år fanns det ”bara” 20 procent fler bostadsrätter jämfört med samma månad 2017.

2. För det andra minskar andelen bostadsrätter där säljarna varit tvungna att sänka sitt utropspris. Minskningen är relativt liten i absoluta tal men vanligtvis brukar andelen prissänkningar snarare öka under våren. Detta kan tolkas som att köpare och säljare av bostadsrätter närmar sig varandra vilket är en förutsättning för att marknaden ska fungera smidigt.

3. För det tredje har bostadsköparnas förväntningar förändrats markant under 2018. Hemnet genomför varje månad en Köparbarometer där bostadsköpare får svara på hur de ser på prisutvecklingen de närmaste sex månaderna. I december förra året, då oron var som störst på marknaden, trodde 44 procent på sjunkande priser och 18 procent trodde på stigande priser. I den senaste mätningen för maj i år trodde 30 procent på sjunkande priser och 25 procent på stigande priser. Alltså färre trodde på sjunkande priser och fler trodde på stigande priser än tidigare.

Det är många fundamentala faktorer som talar för en stabil bostadsmarknad. Räntan är låg och sysselsättningen är hög samtidigt som vi har en god konjunktur.

Å andra sidan har bankernas hårdare krav skapat en trögare marknad och den historiskt höga byggtakten innebär att många nyproducerade kommer öka utbudet.

Att sia i framtiden är mycket svårt men mycket talar för att stabiliseringen på marknaden fortsätter, åtminstone fram till sommaren.

 

Text: Staffan Tell, Pressansvarig & Talesperson Hemnet