Tuffare bankkrav bakom trögare bostadsmarknad

Sex av tio fastighetsmäklare i Sverige upplever att det är svårare att sälja bostäder nu jämfört med för ett år sedan. Att bankerna blivit mer restriktiva med sin kreditgivning är det främsta skälet till att marknaden blivit trögare. Det visar en ny undersökning bland 500 fastighetsmäklare utförd av Hemnet.

– Vår undersökning visar att det finns flera faktorer som bidragit till en trögare marknad. Det är intressant att notera att det är fler mäklare som anger ”restriktivare kreditgivning från bankerna” än ”det nya amorteringskravet” som skäl till att det är svårare att sälja bostäder jämfört med för ett år sedan, säger Staffan Tell pressansvarig på Hemnet.

Fråga 1: Upplever du att det är enklare eller svårare att sälja bostäder i det område du arbetar i jämfört med för ett år sedan?

Majoritet av mäklarna upplever trögare marknad

Om svårare: Vilken eller vilka faktorer har bidragit till att det är svårare?

Mer restriktiva banker bakom trögare marknad

 

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes mellan den 19 och den 23 maj. Totalt svarade 501 mäklarrepresentanter på undersökningen. 

 

Text: Staffan Tell