Kraftig minskning av sålda bostäder efter amorteringskravet

Under de första sex månaderna sedan det skärpta amorteringskravet infördes har har antalet bostadsrättsaffärer minskat med 9 procent i riket jämfört med motsvarande period förra året.

Under perioden mars till augusti i år har antalet bostadsrättsaffärer minskat med 9 procent i riket jämfört med motsvarande period förra året. För Stockholms län är motsvarande siffra minus 16 procent. Även antalet sålda villor har minskat under de senaste sex månaderna.

– När vi talar med mäklare vittnar de om att bostadsmarknaden har blivit trögare och lyfter fram att det nya amorteringskravet och tuffare bankkrav som viktiga orsaker, säger Staffan Tell pressansvarig på Hemnet.

Antalet sålda villor har också minskat jämfört med förra året även om trenden inte är lika stark som för bostadsrätter. Under de senaste sex månaderna har det sålts 5 procent färre villor i riket och 12 procent färre villor i Stockholm jämfört med motsvarande period förra året.

Störst förändring för ettor i Stockholm

Det första amorteringskravet infördes 2016 och tittar man på utvecklingen för antalet sålda bostadsrätter så är det små lägenheter i Stockholmsområdet står ut mest. Under de senaste sex månaderna har det sålts 26 procent färre ettor i Stockholms län jämfört med samma period 2015. Motsvarande siffra för Stockholms innerstad är minus 34 procent.