Analys: Så var bostadsmarknaden i november

I november fanns det totalt 20 950 aktiva bostadsrätter till salu på Hemnet. Detta är samma nivå som i november för ett år sedan, vilket innebär att det är första månaden sedan maj 2017 som årstakten inte är positiv. Utbudet är dock fortsatt på en historiskt hög nivå.

Utbud bostadsrätter succesionsmarknaden – riket

För nyproduktionen skiljer sig mönstret tydligt åt regionalt. I Stockholm började utbudet minska redan i februari 2018 och ligger nu 16 % under den toppnoteringen. Samtidigt noterades nya högstanivåer i november för både Skåne och Västra Götalands län.

Utbud nyproduktion

Förutom Skåne och Västra Götalands län noterades i november även rekordhögt utbud för nyproduktionen i Blekinge, Gotland, Halland, Södermanland och Västmanlands län. Gällande försäljningar av bostadsrätter på successionsmarknaden var november den andra månaden i rad med positiv årstakt.

Totalt såldes det 8 159 bostadsrätter på successionsmarknaden, vilket är den högsta siffran för november månad så långt tillbaka som det finns tillgänglig data. Även i Skåne och Västra Götaland var november en stark månad sett till antal försäljningar, medan Stockholm låg något under tidigare års nivåer.

Förändring på succesionsmarknaden

Ett liknande mönster kan även ses på villamarknaden. I november såldes det 3 962 villor i riket totalt vilket är 4 % högre än november ifjol. Efter några månader med generellt negativ årstakt, i och med amorteringskravets skärpning, är nu årstakten alltså återigen positiv.

Förändring antal sålda villor

Andelen misslyckade affärer på bostadsrättsmarknaden var fortsatt hög i november. I riket totalt var det 27 % av bostäderna som plockades bort från Hemnet som inte registrerats som sålda. Jämfört med oktober är det dock en nedgång vilket är anmärkningsvärt, då andelen osålda bostadsrätter normalt ökar under hösten för att sedan peaka i december.

Även i Stockholm och Skåne minskade andelen osålda objekt i november; till 31 respektive 21 %. Motsvarande siffra för Västra Götaland var 23 %, vilket är en liten ökning från oktober månad.

Andelen osålda bostadsrätter - riket

Det råder stora regionala skillnader gällande uppfattningen om den kommande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Mest negativa är man i Stockholm, där 36% i november trodde på sjunkande priser. Motsvarande siffra i Göteborg var 33 %. I Malmö var folk generellt minst pessimistiska, med endast 24 % som tror på sjunkande priser i november.

Andel som tror på sjunkande priser

Undersökningen bygger på en enkät som går ut till besökare på Hemnets bostadssök i börjar på varje månad. Den fråga som besvaras är: ”Hur tror du att bostadspriserna utvecklas i ditt område de kommande sex månaderna?”. Totalt besvaras enkäten av mellan 2000 och 3000 personer varje månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Erik Holmberg, analytiker på Hemnet Mejl: [email protected] Tel: 072-55 88 050