Det säljs allt färre bostadsrätter i Stockholm

Sedan amorteringskravet skärptes i mars ifjol har antalet sålda bostadsrätter i Stockholm tydligt minskat. Detta trots att utbudet har legat på en historiskt hög nivå. Samtidigt har mönstret i övriga riket snarare varit det motsatta med ett första kvartal 2019 där antalet försäljningar var det högsta på flera år.

Under det första kvartalet i år såldes det knappt 8 800 bostadsrätter i Stockholms län. Det är 8 procent lägre än vad som såldes under motsvarande kvartal ifjol och den klart lägsta noteringen för ett första kvartal sedan 2013. Sedan amorteringskravet skärptes i mars ifjol har antalet försäljningar i Stockholm legat lägre än tidigare år. Detta samtidigt som utbudet av bostadsrätter varit på en rekordhög nivå.

– Det är tydligt att det är Stockholm som har påverkats mest av de senaste årens skärpta kreditgivning och amorteringskrav. Möjligtvis krävs det att säljarna i större utsträckning går köparnas betalningsvilja till mötes, vilket i så fall skulle kunna leda till en fortsatt prisnedgång. Det vi hittills sett är dock snarare att säljarna avvaktat med försäljning, om man inte får det man förväntar sig, vilket är det som gjort att försäljningsvolymerna minskat trots rekordhögt utbud, säger Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg.

Utvecklingen i Stockholm är framför allt anmärkningsvärd när det sätts i relation till riket i övrigt. När Stockholmsmarknaden gått trögt sett till antal försäljningar, har mönstret i övriga riket varit det motsatta. I riket totalt, exklusive Stockholms län, såldes det under första kvartalet fler bostadsrätter än vad som gjorts under ett första kvartal tillbaka till 2013, troligen ännu längre.– I många andra delar av riket syns inte alls någon minskad försäljning sedan amorteringskravets skärpning. Vi ser snarare relativt höga försäljningsvolymer de senaste kvartalen, vilket också är naturligt nu när utbudet har varit rekordhögt. Dessa höga försäljningsvolymer sätter också de minskade försäljningssiffrorna i Stockholm i perspektiv, säger Erik Holmberg.