Fler objekt på trögare fritidshusmarknad

I april i år kom det ut 45 procent mer fritidshus på Hemnet än motsvarande period 2018. Priserna ser stabila ut, menar Staffan Tell, presstalesperson på Hemnet.– Totalt är utbudet hittills i år 31 procent högre än förra året, men under april har 45 procent fler hus kommit ut på marknaden jämfört med samma månad 2018, säger han.

En orsak till det stora utbudet av fritidshus kan vara att många valt att avvakta med försäljning efter oroligheterna på marknaden under 2017, enligt Staffan Tell.

Trots att försäljningstiderna är aningen längre – det tog det i snitt 28 dagar 2018, nu tar det 30 dagar – är priserna stabila.

– Bostadsrättsmarknaden sjönk ganska tydligt hösten 2017 enligt prisstatistiken från Mäklarstatistik, men fritidshusen har ökat lite i pris sedan dess, säger Staffan Tell.

Marknaden i Skåne respektive Västra Götaland ser piggare ut än Stockholm. I Skåne tar det i snitt 23 dagar att sälja ett fritidshus, i Västra Götaland tar det 23 dagar. I Stockholm tar det något längre, 24,5 dagar.