Så var bostadsmarknaden i april

I april månad fanns det 21 251 bostadsrätter, på successionsmarknaden, till salu på Hemnet. Det är något högre än vad utbudet var i mars. Normalt minskar utbudet i april månad de åren där påsken infaller i april, men alltså inte i år. På årsbasis är utbudet nu också återigen positivt.

Även i Skåne och Västra Götaland ökade utbudet jämfört med mars medan det minskade något i Stockholms län.

På villamarknaden var utbudet i april högre i alla tre storstadslänen än vad det var i april ifjol. Antalet villor till salu är i princip på samma nivå i de tre länen. För fyra år sedan var utbudet dubbelt så högt i Skåne än vad det var i Stockholm så utvecklingen sedan dess skiljer sig alltså tydligt åt länen emellan.

I Stockholm var villautbudet nu i april det högsta sedan 2014 medan det i Skåne tydligt minskat under motsvarande period. Den senaste tidens tröghet på Stockholms villamarknad har inneburit att utbudet ökat då villorna generellt ligger längre till salu innan försäljning.

Under april månad publicerades det 1 128 nyproducerade bostadsrätter på Hemnet. Det är den lägsta siffran för en aprilmånad sedan 2015. Nyproduktionsmarknaden skiljer sig tydligt åt geografiskt. I Stockholm är minskningen av publicerade bostadsrätter på nyproduktionsmarknaden tydligast. Där kom det ut 1 477 bostadsrätter under de fyra första månaderna i år, vilket är det lägsta antalet sedan 2013, eller så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Jämfört med 2017 har antalet nytillkomna nyproducerade bostadsrätter minskat med 47 procent i Stockholm län.

För några år sedan stod Stockholm för nästan hälften av de publicerade nyproducerade bostadsrätterna under de första fyra månaderna. I år är den andelen nere på en tredjedel. I Skåne är mönstret det motsatta mot Stockholm och riket i stort. Där har det hittills i år publicerats 789 bostadsrätter, vilket är det högsta antalet tillbaka till 2013. Troligtvis längre.

Andelen återpublicerade bostadsrätter på successionsmarknaden ökade något i april jämfört med mars månad. Av de bostadsrätter som publicerades på Hemnet hade 20 procent legat ute till försäljning tidigare. På årsbasis var det dock en minskning, vilket är första gången sedan 2013, eller så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Sedan 2014 har andelen återpublicerade bostadsrätter varje månad ökat på årsbasis, men nu i april bröts alltså den trenden. Andelen återpublicerade är dock fortfarande på en hög nivå historiskt.

Prisförväntningarna bland köpare på Hemnet fortsatte att stärkas under maj månad. Andelen som tror på sjunkande priser minskade samtidigt något. Nu skiljer det endast en procentenhet mellan de som tror på stigande priser (24 procent) och sjunkande priser (23 procent). Sedan undersökningen startades, i september 2017, har endast tre månader gett ett resultat där de som tror på stigande priser varit fler än de som tror på sjunkande priser. Senast var det i oktober i fjol.

Undersökningen bygger på en enkät som går ut till besökare på Hemnets bostadssök i börjar på varje månad. De respondenter som uppger att de planerar att köpa bostad inom sex månader får frågan: ”Hur tror du att bostadspriserna utvecklas i ditt område de kommande sex månaderna?” Totalt besvaras enkäten av mellan 2 000 och 3 000 personer varje månad.