Byggtakten fortsätter i hög fart

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att det under första kvartalet 2019 påbörjades cirka 13 400 nya lägenheter.

De nya statistiken – med uppräknade siffror på grund av genomsnittlig eftersläpning – visar att det i första kvartalet byggdes något färre bostäder 2019 än 2018, då det byggdes 13 665 nay lägenheter.

I Stockholm och Göteborgsregionen ökade byggandet från 2802 respektive 2351 till 4158 och 2547.