Så var bostadsmarknaden i maj

I maj månad fanns det 23 977 bostadsrätter, på successionsmarknaden, till salu på Hemnet. Det är det högsta uppmätta utbudet tillbaka till 2013 och 5 procent högre än det senaste högstanivån från oktober ifjol. På nyproduktionsmarknaden fortsatte utbudet att minska i maj och ligger nu 21 procent lägre än för ett år sedan.

Ett nytt utbudsrekord, för bostadsrätter på successionsmarknaden, noterades även i nio av Sveriges län under maj månad. Däribland Västra Götaland. I Stockholms län var antalet bostadsrätter till salu i maj något under rekordnivån från februari 2018 medan det i Skåne noterades en ny högsta nivå sedan 2015.

Försäljningsrekord för både villor och bostadsrätter

Även på villamarknaden var utbudet högt i maj. Det var totalt 16 965 villor till salu vilket är den högsta månadssiffran sedan juni 2015.

Det var rekordhöga försäljningsvolymer i maj månad. Totalt i riket såldes det 9 930 bostadsrätter.

Det är den högsta noterade försäljningssiffran, för en enskild månad, sedan 2013, eller så långt tillbaka som det finns en sammanhängande tidsserie.

Även försäljningsvolymen på villamarknaden var rekordhög i maj månad. Det såldes totalt 5 709 villor i riket vilket alltså, även det, är en rekordnotering sedan 2013.

Anmärkningsvärt med de höga säljvolymerna är att det, nu i maj, även gällde Stockholm. Där såldes det 26 procent fler villor och 29 procent fler bostadsrätter än motsvarande månad ifjol. Tidigare har Stockholm snarare utmärkt sig genom att säljvolymen har legat klart under tidigare års nivåer.

De höga försäljningsvolymerna är delvis en effekt av det höga utbudet men ska också ses som att köpare och säljare kan mötas i högre utsträckning än tidigare.

Ökad budpremie visar på piggare marknad

I maj månad såldes den genomsnittlige bostadsrätten 4,8 procent över utgångspriset. Det är den högsta budpremien sedan oktober 2017. Trenden för budpremien speglar väl den generella utvecklingen på marknaden. För ett par tre år sedan låg den genomsnittliga budpremien i riket mellan 12 och 14 procent för att sedan kraftigt falla under hösten 2017. I december 2017 var den genomsnittliga skillnaden mellan utgångspris och slutpris noll men har sedan dess successivt ökat.

Även i Stockholms län var budpremien nu i maj den högsta sedan oktober 2017. Här ökade priset med i genomsnitt 7,2 procent från utgångspris till slutpris. I Skåne låg budpremien på 2,8 procent i maj även här den högsta sedan hösten 2017. 

Färre tror på sjunkande priser

Hemnets köparbarometer för juni månad visar att tilltron till prisuppgångar fortsätter att stärkas. 25 procent av de tillfrågade uppgav att de tror på stigande priser de kommande sex månaderna. Det innebär att det är fler som tror på stigande priser, än vad det är som tror på sjunkande priser, för första gången sedan oktober. Andelen som tror att bostadspriserna går ner de kommande sex månaderna är samtidigt den lägsta andelen (21 %) sedan september 2017.

Undersökningen bygger på en enkät som går ut till besökare på Hemnets bostadssök i börjar på varje månad. De respondenter som uppger att de planerar att köpa bostad inom sex månader får frågan: ”Hur tror du att bostadspriserna utvecklas i ditt område de kommande sex månaderna?” Totalt besvaras enkäten av mellan 2 000 och 3 000 personer varje månad.