Rekordhögt utbud och högre försäljningstakt

Utbudet av bostadsrätter på Hemnet är rekordhögt, samtidigt har också försäljningen ökat. Om vi tittar på omsättningshastigheten, utbudet i relation till antalet affärer, går det att se att utbudet i maj omsattes i den snabbaste takten sedan hösten 2017.

Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, förklarar närmare. – Vi hade ett utbudsrekord i maj, men också ett försäljningsrekord. Vi ser hur omsättningshastigheten är den snabbaste sedan hösten 2017. Det ser vi som en positiv indikation för marknaden, särskilt i kombination med att andelen misslyckade affärer minskade i maj. Dessutom gick bostadspriserna upp. Att köpare och säljare har lättare att hitta varandra, trots att priserna stiger är något att ta fasta på, säger han.

I maj skulle det ta 2,4 månader att sälja alla bostadsrätter som var till salu på Hemnet, vilket är det snabbaste sedan hösten 2017. Ett annat trendbrott är att utbudet i maj omsattes snabbare i Stockholm, 2,3 månader, än i resten av landet. – Att tiden det tar för att omsätta utbudet i Stockholm nu är under den i riket är anmärkningsvärt. Marknaden har ju varit trögare i Stockholm, där kreditrestriktioner och amorteringskrav slagit extra hårt på försäljningsvolymerna, säger han.