Många känner oro kring sitt framtida boende

Rörligheten på bostadsmarknaden har minskat rejält de senaste två åren. De som drabbar hårdast är unga vuxna, något som på sikt kan ha negativa samhällseffekter.

I rapporten “Rörlighet på bostadsmarknaden – från samhällsekonomi till bostadsdrömmar“ tar Hemnet ett lite bredare grepp kring frågan om hur vi kan uppnå en mer välfungerande bostadsmarknad.

I maj 2019 genomfördes en undersökning, som en del av rapporten, på Hemnet.se där besökare fick frågan ”Oroar du dig för din framtida boendesituation?”. Bland unga vuxna, 18 – 27 år, svarade 57 procent att de till hög grad eller viss del känner en oro. Det framgår också att unga vuxna stoppas upp när det kommer till att flytta hemifrån och skapa sitt eget liv, 50 procent uppger att de bott hemma längre än önskat.

Läs hela Hemnets rapport ”Rörlighet på bostadsmarknaden – från samhällsekonomi till bostadsdrömmar” här.

I den något äldre kategorin, 28 – 37 år, uppger 21 procent att de avvaktat med att bilda familj på grund av svårigheter med att hitta boende. Bland 38 till 47 åringar menar en fjärdedel av de tillfrågade att de stannat kvar i en relation på grund av svårigheter att hitta ett nytt boende.– Det finns flera aspekter som är bekymmersamma. Exempelvis att så många känner stark oro för sin framtida bostadssituation och att människor på olika sätt inte kommer vidare i sina liv. Mest i ögonfallande var kanske att så många som var fjärde person i yngre medelåldern hade stannat kvar i en oönskad relation, säger Cecilia Beck-Friis, vd på Hemnet.

”Outsider-problematik”

Det framgår i undersökning att det finns en ”outsider-problematik”, en tydligt mätbar skillnad mellan sådana som redan är etablerade på bostadsmarknaden, och sådana som står utanför och behöver komma in. De som bor hemma, eller i andra hand, är kraftigt överrepresenterade i gruppen som svarar ja på frågan om de känner oro inför framtiden. 82 procent av dem i outsider-grupper svara att de känner en oro inför sin framtida boendesituation.– En trögrörlig bostadsmarknad kan i värsta fall innebära risker för vårt samhälle. Det är sällan bra när en stor del av den unga befolkningen känner en hopplöshet inför framtiden, säger Cecilia Beck-Friis.