Hemnet inleder samarbete med Stockholms Stadsmission

Hemnet har i augusti inlett ett nytt samarbete med Stockholms Stadsmission. Som ett av Stockholms Stadsmissions partnerföretag kommer Hemnet specifikt att stötta deras verksamhet Bobyrån som hjälper människor i social utsatthet att få en mer permanent bostadslösning. 

Stockholm Stadsmissions Bobyrån arbetar med modellen Bostad Först som utgår från att egen bostad är en mänsklig rättighet. Målgruppen är personer som lever i hemlöshet, har en psykosocial problematik och någon form av stödbehov. Principen är att man får bevisa sin förmåga att kunna ha en egen bostad, utan att behöva gå igenom mängder av steg på vägen med exempelvis stödboenden. 

– Bostadsbristen drabbar allt fler och för de allra mest utsatta är situationen särskilt svår. Därför känns det fantastiskt att börja jobba med Stockholms Stadsmission. Deras arbete med att skapa ett mänskligare samhälle är så oerhört viktigt. Som partnerföretag bidrar vi främst till att Stockholms Stadsmission kan fortsätta att utveckla sin verksamhet med Bobyrån, men vår förhoppning är också att vi som Sveriges största bostadsportal kommer att kunna bistå med både kunskap och engagemang för att fler ska få tak över huvudet, säger Cecilia Beck-Friis, vd på Hemnet.

– Vi är glada över att Hemnet valt att gå in i ett samarbete och välkomnar dem som partnerföretag till Stockholms Stadsmission. Genom att stödja vår verksamhet Bobyrån ges fler människor, som i dagsläget lever i utsatthet och befinner sig långt ifrån bostadsmarknaden, en möjlighet till ett eget boende. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.

Målet är att ta över hyreskontrakt

Genom Bobyrån samarbetar Stockholms Stadsmission med ett antal fastighetsägare i länet som upplåter lägenheter till människor i behov av egen bostad. I samarbete med kommunernas socialtjänst identifierar Stockholms Stadsmission vilka som kan bli aktuella för en egen lägenhet. Bobyrån stödjer Bostad Först-verksamheten med förvaltning av lägenheten, samordning och administration samt att ett serviceteam kan utföra enklare hantverksarbete kopplat till boendet. Målet är att de människor som får ett boende genom Bobyrån på sikt ska kunna ta över hyreskontraktet. I dagsläget förvaltar Bobyrån 50 lägenheter. 

– Ett boende är många gånger den stabilitet och trygghet som krävs för att människor i extrem social utsatthet ska kunna komma tillbaka in i samhället igen. Kommunerna gör ett stort jobb och många arbetar själva med modellen Bostad Först, men genom Stockholms Stadsmissions Bobyrån kompletterar man kommunernas verksamhet på ett sätt som gör att fler får den nödvändiga bostaden. Vi tycker det här är ett enormt viktigt initiativ som bevisligen fungerar, därför väljer vi att stötta just Bobyrån när vi nu inleder vårt samarbete med Stockholms Stadsmission, säger Cecilia Beck-Friis.