Sambopar lever längre än ensamstående

Ny statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, visar att de som lever tillsammans med någon har längre medellivslängd. Bland män har sammanboende sju extra levnadsår. Och sammanboende kvinnor lever drygt fyra år längre än ensamstående kvinnor, skriver SCB.

Svenskar lever länge, medellivslängden för kvinnor är 84 år och för män 81 år. Sedan slutet av 1970-talet har männens livslängd ökat mer än kvinnornas. Det innebär att skillnaden mellan mäns och kvinnors medellivslängd har minskat från 6,1 år 1980 till 3,5 år 2018, enligt siffror från SCB.

Av alla födda i Sverige som var 30 år och äldre under 2018 var 63 procent sammanboende och 30 procent ensamstående. De övriga sju procenten består av personer som exempelvis är inneboende, bor med sin kompis, sitt syskon eller på en institution. Källa: SCB

En ny analys visar att människor som lever tillsammans med någon lever längre. Det är först på senare år som SCB har kunnat djupdyka i den sortens data som nu presenteras.

Så här skriver SCB i sin analys ”Under några år har det varit möjligt att följa utvecklingen av medellivslängd efter hur man bor, så kallad hushållstyp. Tydligt är att sammanboende personer har högre medellivslängd än andra. Bland män har sammanboende sju extra levnadsår. Och sammanboende kvinnor lever drygt fyra år längre än ensamstående kvinnor.”

Flera orsaker pekas ut till varför sammanboende lever längre, bland annat att sambos stöttar varandra socialt och ekonomiskt. Det kan leda till mer hälsosamma vanor och mindre användning av tobak och alkohol.

SCB hänvisar till en annan undersökning där det framgår att andelen som röker dagligen högre bland ensamstående än bland sammanboende, 13–16 procent jämfört med 8–9 procent.

Läs mer på SCB:s hemsida.