Så var bostadsmarknaden i september

I september fanns det på Hemnet 23 600 bostadsrätter till salu på successionsmarknaden. Det är 4 procent högre än motsvarande månad i fjol och den näst högsta noterade månaden så långt tillbaka som det finns en sammanhängande tidsserie. Även i storstadslänen är det fortsatt höga utbudsnivåer med en positiv årstakt.

Lär dig mer om botadsmarknaden – testa Hemnets statistikverktyg här.

Tydliga regionala variationer för nyproduktionsutbudet

I riket har utbudet av nyproducerade bostadsrätter ökat något de senaste två månaderna. Jämfört med toppen i juni 2018 har dock utbudet minskat med 20 procent.

Det är tydliga skillnader mellan de olika regionala marknaderna för nyproduktion. Den nedgång som syns på riksnivå påverkas framför allt av den kraftiga minskningen i Stockholms län. Här var utbudet ner 35 procent sedan rekordnoteringen i februari i fjol. I de övriga storstadslänen har utvecklingen varit en helt annan. För Skåne noterades en ny rekordnivå under september månad med totalt 1 740 nyproducerade bostäder till salu. Även i Västra Götaland är utbudet högt sett ur ett historiskt perspektiv. Sedan tidigare toppnivå var noteringen nu i september endast 3 procent lägre.

Det är framför allt ett minskat antal nya nyproduktionsannonser som gör att utbudet minskar. Under de första tre kvartalen i år har det totalt publicerats 9 830 nyproducerade bostadsrätter på Hemnet. Det är den lägsta siffran för de första tre kvartalen tillbaka till 2015 och en minskning med 45 procent sedan 2017. För Stockholms län var motsvarande minskning 60 procent.

I Skåne är mönstret det motsatta jämfört med riket i stort. Under de tre första kvartalen i år har det totalt publicerats knappt 2 000 nyproducerade bostadsrätter vilket är det högsta antalet sedan 2013, troligtvis längre.

Försäljningstiden minskar

Mediantiden för hur lång tid det tar att sälja en bostadsrätt på successionsmarknaden ser nu ut att etablera sig på en lägre nivå jämfört med fjolåret. De två senaste månaderna har det i genomsnitt tagit 18 dagar att sälja en bostadsrätt i riket. Även i Västra Götaland var den genomsnittliga försäljningstiden 18 dagar i september.

I både Stockholm och Skåne minskade försäljningstiden i september även jämfört med augusti månad. Här låg en bostadsrätt i september i genomsnitt ute till salu i 16 dagar. Det är en dag kortare än genomsnittstiden i augusti och två dagar kortare än i september i fjol.

Ytterligare ökning av andelen som tror på prisuppgång

Andelen köpare som tror på stigande priser de kommande sex månaderna fortsatte att öka i oktober vilket stärker bilden av 2019 som ett år av återhämtning på den bostadsmarknaden. Av de tillfrågade köparna var det 32 procent som uppgav att de tror på stigande priser medan 18 procent uppgav att de tror att priserna kommer att minska framöver.

Undersökningen bygger på en enkät som går ut till besökare på Hemnets bostadssök i början på varje månad. De respondenter som uppger att de planerar att köpa bostad inom sex månader får frågan: ”Hur tror du att bostadspriserna utvecklas i ditt område de kommande sex månaderna?” Totalt besvaras enkäten av mellan 2 000 och 3 000 personer varje månad.