Ny satsning ska underlätta för unga att skaffa egen bostad

Under de senaste åren har det blivit svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden. I ett steg för att motverka detta lanserar HSB ett nytt, förbättrat bosparande för att göra det möjligt för fler att skaffa en egen bostad genom långsiktigt sparande.

Foto: HSB

Höjda bostadspriset i kombination med strängare regler kring amorteringskrav och kontantinsats har gjort det tufft för unga att idag ha möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.

Klicka här om du vill läsa mer om HSBs nya bosparande.

För att underlätta att flera ska kunna skaffa eget boende lanserar HSB tillsammans med partnern Danske Bank ett nytt och förbättrat bosparande. Det innebär att medlemmar sparar pengar som kan användas till en kontantinsats eller plockas ut för andra ändamål. Dessutom ger sparandet poäng, vilket ger möjlighet till förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter. 

– I samband med lanseringen av det nya bosparandet kommer HSB och att erbjuda fler fonder än vad man tidigare har gjort, samt fonder med lägre avgift, berättar Sofie Kjellin, vd på HSB Finansstöd.

Illustration: HSB

Det är något som många av våra medlemmar har efterlyst. Målet med det nya bosparandet är att kunna erbjuda ett större utbud av attraktiva sparformer så att vi kan hjälpa fler till en trygg bostadssituation, säger hon.

Vill du börja bospara i det nya bosparandet? Läs mer här.

Det är inte bara fondutbudet som breddas i samband med nylanseringen. HSB ska även, tillsammans med Danske Bank – satsa på att öka kunskapen om sparande.

– Våra medlemmar kommer att få anpassad information om vad de bör göra beroende på livssituation och sparmål. Vi vill att bosparande ska bli lika självklart som pensionssparande, så man har en plan för sitt framtida boende oavsett var i livet man är, säger Sofie Kjellin.

Detta innebär bosparandet, bland annat:

  • Bättre ränta på ditt bosparkonto
  • Attraktiva erbjudande för ditt sparande
  • Elva fonder med olika risknivå och avkastningspotential 

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.

Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.