Bankerna om läget på bostadsmarknaden

Den svenska bostadsmarknaden befinner sig i ett ovisst läge. Hur kan varsel, osäkerhet och inkomstbortfall påverka marknaden på sikt? Vi har ställt frågorna ”Hur bör jag som bolånetagare agera under rådande omständigheter?” och ”Hur ser ni på bostadspriserna framöver?” till några av landets största banker. Se deras svar nedan.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Johanna Cerwall, vd Skandias bank

Hur bör jag som bolånetagare agera under rådande omständigheter?– Som bolånetagare kan du ta del av möjligheten att begära amorteringsfrihet om du drabbas av arbetslöshet eller inkomstbortfall på grund av krisen.– Prata med din bank innan du skriver på ett köpekontrakt för ny bostad så att du kan säkerställa att det finns marginaler att fullgöra bostadsaffären om det skulle vara svårt eller ta längre tid att sälja.– Det är lämpligt att vara försiktig med att köpa innan du sålt din nuvarande bostad eftersom vi inte vet hur marknaden kommer att reagera på nödbromsen i ekonomin. Men att det kommer påverka bostadsmarknaden får vi räkna med. Frågan är snarare hur mycket och hur länge.

Hur ser ni på bostadspriserna framöver?– Givet den stora ekonomiska oron kan vi räkna med en osäker marknad. Mycket tyder på att priserna kommer falla om nuvarande nedstängning av ekonomin fortsätter. Att bostadsmarknaden skulle vara immun förefaller osannolikt.  – Sannolikt kommer allt fler att tänka sig för både en och två gånger innan man säljer eller köper bostad. Köpare kommer inte att gå på visningar i samma utsträckning framöver. De som inte måste flytta kommer att skjuta upp sitt flyttbeslut. Kommer samhällsekonomin igång relativt snabbt så kan bostadsmarknaden klara sig lindrigare.  

Robert Boije, SBAB:s chefsekonom

Hur ser ni på bostadspriserna framöver?– Det är mycket svårbedömt. Strax innan Coronakrisen slog till spådde vi mer eller mindre stillastående priser de kommande två-tre åren sett till att långräntorna förväntades gå upp något. Men situationen har ju ändrats markant på mycket kort tid.– Bostadspriserna påverkas av hur efterfrågan på bostäder förhåller sig till utbudet. Det som framförallt styr efterfrågan på bostäder är hur hushållens inkomster och de lite längre bundna boräntorna utvecklas. Om arbetslösheten ökar kraftigt vilket mycket nu talar för kan bostadspriserna sjunka. Om bolåneräntorna samtidigt förblir låga eller till och med sänks bör det dock motverka den negativa effekten på bostadspriserna av stigande arbetslöshet. Normalt sett har vi låga räntor i en lågkonjunktur men vid större kriser då det blir oroligt på de finansiella marknaderna kan de så kallade riskpremierna stiga, vilket i så fall kan bidra till höjda boräntor. Om det skulle ske är det dock troligt att Riksbanken skulle agera för att pressa ned räntorna, genom att sänka reporäntan och köpa bostadsobligationer.– Om hushållen i detta läge även börjar avvakta med att leta ny bostad så påverkar det också efterfrågan på bostäder negativt. Den effekten kan delvis motverkas av ett minskat utbud till följd av att många av de som normalt sett letar en ny bostad redan har en bostad som de då inte lägger ut till försäljning.

Hur bör jag som bolånetagare agera under rådande omständigheter?– Oavsett hur Coronaviruset påverkar dig är det bra att se över din boendeekonomi och ta ett beslut kring hur du vill göra med räntan på dina bolån.– Skaffa dig en total ekonomisk överblick över hushållsekonomin; vad har hushållet för inkomst, vad är hushållets totala utgifter, kolla amortering och räntenivå. Finns det något som du betalar dubbelt av, två abonnemang eller något ni inte längre använder? Säg upp det som är onödigt till exempel om hushållet betalar för dubbla försäkringar. Gå tillbaka ett antal månader för att få en överblick. Det kan kännas jobbigt men det är värt det. Att ha bättre koll på hushållsekonomin leder till minskad känsla av otrygghet i detta osäkra läge.– För en del är det viktigt att veta exakt vilken summa som ska betalas varje månad i ränta och amortering. Då kan det vara lugnande att i det här läget binda räntan. Tänk dock då också noga igenom hur länge du tror att du vill bo kvar i din nuvarande bostad. Måste du av någon anledning flytta innan bindningstiden går ut kan du komma att få betala en viss ersättning till banken om du behöver lösa ditt lån i förtid. Det finns redskap på nätet där du kan räkna på vad en högre ränta innebär för din månadskostnad. På så sätt kan du få bättre koll på hushållets smärttröskel för räntenivån – i synnerhet om hushållets inkomst skulle komma att minska om du blir arbetslös till följd av Coronakrisen.– Se också över ditt sparande. I sådan här situation är det mer viktigt än någonsin att säkerställa att du har ett visst buffertsparande.

Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar

Hur bör jag som bolånetagare agera under rådande omständigheter?– Det finns förstås hundra saker att oroa sig över just nu, men eftersom ränteutgifterna vanligtvis utgör en så pass stor del av hushållets totala utgifter är det helt naturligt att fundera över hur man ska agera. Och även om det är den globala ekonomin som ser ut att kraftigt försämras, så är det ditt hushålls förmåga att rusta sig för kris du ska fokusera på. Med det menar jag till exempel eventuell arbetslöshet, långvarig sjukdom, fuktgenomslag i källaren och stigande räntor. Räkna på det, se över ert försäkringsskydd och se till att du har en plan som håller för alla tänkbara scenarier. Även om kriser av den här typen brukar leda till stimulanspaket som håller bolåneräntorna låga, är det dina unika förutsättningar som behöver blottläggas. Och om att binda åtminstone en del av dina bolåneräntor när det råder full storm i alla andra delar av samhället kan få dig att bli lite lugnare, då tycker jag att du ska göra det. – Skulle du i spåren av corona-utbrottet få svårt att betala dina amorteringar, finns det möjlighet att tillsammans med banken komma fram till att du kan pausa dem. Var inte stolt och kämpa in i det sista, ta hjälp av banken om du tror att du kommer att behöva det.

Hur ser ni på bostadspriserna framöver?– Den här typen av kris, med arbetslöshet och en allmän nedgång i ekonomin, tenderar att påverka bostadspriserna nedåt. Vi såg det under finanskrisen, vi såg det under skuldkrisen i Europa och vi kommer troligtvis att se det även denna gång. Sannolikt sker det med en viss fördröjning eftersom det tar en viss tid för bostadsmarknaden att anpassa sig till det nya läget. Men en nedgång med på sikt 5 procent eller mer är inget jag skulle bli förvånad över. I den dämpande vågskålen finns dock amorteringslättnader och låga räntor, så läget är svårbedömt.– Men i ett läge där ditt sparande på börsen sjunkit kraftigt, du oroar dig över om du ska få behålla jobbet eller inte och du har lagt 50 000 kr på en semesterresa till södra Europa i juli som du inte vet om du får tillbaka pengarna för, tja, då kanske du inte riktigt känner för att lägga de där extra pengarna i budgivningen.