Färre nyproducerade bostäder säljs

Färsk statistik från Hemnet visar att antal sålda nyproducerade bostadsrätter har minskat tydligt under det andra kvartalet, särskilt i Stockholms län.

Under det andra kvartalet 2020 såldes det 29 procent färre nyproducerade bostadsrätter på Hemnet, jämfört med motsvarande period i fjol. Störst skillnad är det i Stockholms län, där försäljningen minskade med 43 procent.

– Vi såg en begynnande återhämtning för nyproduktionen i början av året, efter det tidigare stålbadet som vi såg under slutet av 2017 och som fortsatte under 2018, men sedan kom corona och säljvolymerna minskade. Nyproduktion är extra känslig för om köparna tror att bostadspriserna kommer att gå ned i och med att man köper med senare inflyttning, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg

Samtidigt menar han att det finns en ökad optimism på bostadsmarknaden.  

– Vi hade en ganska tydlig rekyl för antalet sålda nyproducerade bostadsrätter i juni. Priserna har kommit tillbaka och det har varit en ökad optimism på marknaden generellt, säger Erik Holmberg.