Så var bostadsmarknaden i april

• Starka prisförväntningar bland bostadsköpare• Högt tillflöde av nya bostäder till salu• Stora försäljningsvolymer av lägenheter

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Bostadsmarknaden i april fortsätter att kännetecknas av en hög aktivitet och starka prisförväntningar. Antalet publicerade villor och lägenheter varhögre jämfört med samma månad föregående år. Andelen bostadsköpare som tror på stigande priser stiger tydligt från föregående månads undersökning och är på en historiskt hög nivå.

En siffra som står ut i aprilmånads rapport är antalet sålda lägenheter som var hela 31 procenthögre jämfört med motsvarande månad föregående år. Statistiken förapril på årsbasis är dock påverkad av både påsk och Covid-19 vilket kan antas ha särskilt stor effekt på marknaden.

Köparbarometern

Av de tillfrågade besökarna på Hemnet i början av maj uppgav 41 procent att de planerar att köpa bostad de kommande sex månaderna. Det är 1 procentenheter högre än motsvarande månad 2020 men en minskning med 2 procentenheter jämfört med motsvarande mätning i april. Att andelen sjunker i maj får ses som ett normalt säsongsmönster.

– Det är tydligt att tron på stigande priser fortsätter att vara stark bland köparna och detta är sannolikt en bidragande orsak till den höga aktiviteten vi ser på marknaden, säger Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg.

Utbud

Under april fanns det 20 579 lägenheter till salu på Hemnet. Det är 3 procent lägre än vad det var i april 2020. Av de lägenheter som var till salu i april 2021 publicerades 11 850 samma månad. Det är 24 procent fler än under motsvarande månad 2020 och den månad med flest antal publicerade lägenheter sedan september 2017. Det ska dock tas i beaktande att statistiken för 2020 påverkades mycket av oron kring coronapandemin med en tydlig minskning i antal publicerade bostäder och en trögare marknad.

På villamarknaden fortsätter utbudet att vara säsongsmässigt lågt. Totalt fanns det i april 9 701 villor till salu på Hemnet vilket är 19 procent lägre än i april 2020. Antalet publicerade villor var i april 6 procent högre än i april 2020. Det är första gången sedan december 2020 som årstakten för publicerade villor är positiv. Sannolikt är detta en kombination av att april 2020 påverkades av coronapandemin, men möjligen börjar antalet publicerade villor nu gå tillbaka till mer normala nivåer i takt med att pandemiläget ser ut att förbättras under resten av året.

– Det finns sannolikt en viss påskeffekt i aprilsiffrorna samtidigt som jämförelser med fjolåret påverkas mycket av coronapandemin. Det börjar dock se ut som om antalet publicerade villor nu börjar återhämta sig till mer normala nivåer efter att under i stort sett hela pandeminåret legat ovanligt lågt. Utbudet av villor hålls dock fortsatt nere till följd av en snabb försäljningstakt, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Försäljningar

I april månad såldes det 10 057 lägenheter vilket är 31 procent fler än under april månad 2020 och motsvarande månad året dessförinnan.

På villamarknaden rapporterades det under samma period 4 368 försäljningar, vilket är 1 procent fler än under motsvarande månad 2020 och 20 procent fler än under motsvarande månad året dessförinnan.

Försäljningstid, utgångs- och slutpris

I april var den genomsnittliga försäljningstiden för lägenheter 14 dagar i riket. Det är en minskning med 3 dagar jämfört med april månad 2020. På villamarknaden var den genomsnittliga försäljningstiden i april 16 dagar, vilket även det är 4 dagar lägre än än motsvarande period förra året.

Den genomsnittliga lägenheten som såldes på Hemnet under april ökade med 8,1 procent från utgångspris till slutpris. Det är 6 procentenheter högre än under april månad 2020. Motsvarande ökning för villaförsäljningar var under samma period 11,5 procent. En ökning med 9 procentenheter sedan april 2020.

Sedan april 2020 har den genomsnittliga ökningen från utgångspris till slutpris varit högre för villor än för lägenheter, vilket alltså även var fallet nu i april.

– Vi ser än så länge inte någon avmattning i efterfrågan. Framförallt syns detta extra tydligt på villor och fritidshus med en kraftig ökning i skillnaden mellan utgångspris och slutpris samtidigt som säljtiderna minskar, säger Erik Holmberg.

Trafik

Under april månad hade Hemnet 65,5 miljoner besök. Det var 5 procent fler än motsvarande månad förra året. Det totala antalet timmar som spenderades på Hemnet var 6 miljoner, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med samma period förra året.

Läs mer här.