Köparbarometern – fler köpare tror på sjunkande priser

Av de tillfrågade besökarna på Hemnet i början av augusti var det 41 procent som uppgav att de planerar att köpa bostad under det kommande halvåret. Det är en ökning med 1 procentenhet från föregående månads undersökning. Jämfört med motsvarande undersökning för ett år sedan minskade köpbenägenheten något, men ligger på höga nivåer jämfört med tidigare år.

Gör som 100 000 redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

Undersökningen som ligger till grund för Köparbarometern genomförs i början av varje ny månad vilket innebär att resultatet i denna juli-rapport avser siffror från i början av augusti.

– Prisförväntningarna fortsätter att minska vilket sannolikt kommer innebära en större försiktighet generellt bland köpare framöver. Något som i sin tur kan dämpa prisutvecklingen. Samtidigt ser vi fortsatt höga nivåer i andelen som planerar att köpa bostad vilket talar för att den höga efterfrågan vi sett håller i sig även fortsättningsvis, säger Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg.

Läs hela Hemnets rapport om bostadsmarknaden i juli här.