Så var bostadsmarknaden i oktober

Oktober i korthet:

  • Färre köpare tror på stigande priser
  • Lägre lägenhetsutbud än i oktober 2020
  • Något längre säljtider jämfört med i våras

Gör som 110 000 andra redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

Aktiviteten på bostadsmarknaden har varit fortsatt hög i oktober. Det har varit ett högt antal bostadsförsäljningar jämfört med tidigare år, även om det nu säsongsmässigt avtar under hösten.

Andelen köpare som tror på stigande priser den kommande sexmånaders- perioden minskade i november månads mätning med 3 procentenheter till 35 procent från 38 procent månaden innan. Samtidigt fortsatte andelen som uppger att de planerar att köpa bostad att ligga på en lägre nivå än vad som var fallet under pandemin. Av de tillfrågade besökarna var det 39 procent som planerar köp det kommande halvåret.

På lägenhetsmarknaden minskade både utbudet och antalet publicerade bostäder på årsbasis, med 2 respektive 3 procent. Tydligast var minskningen i Stockholms län där antalet publicerade lägenheter minskade med 13 procent jämfört med oktober 2020.

På fritidshusmarknaden är det nu tydligt att den höga efterfrågan vi sett det senaste året börjar avta. En genomsnittlig försäljning av ett fritidshus tog i oktober 3 dagar längre tid och gick upp i genomsnitt 4 procentenheter mindre än under motsvarande månad förra året.

Köparbarometern – färre tror på stigande priser

Undersökningen som ligger till grund för Hemnets Köparbarometer genomförs i början av varje ny månad, vilket innebär att resultatet för prisförväntningar och köpintention i denna oktober-rapport avser siffror från början av november.

– En dryg månad har gått sedan pandemirestriktionerna lyftes och vi är nu ute ur den period där marknaden i stor utsträckning påverkades av pandemin. Vissa tecken på en dämpad efterfrågan går nu också att se på både fritidshus- och villamarknaden, de marknader som varit mest påverkade av pandemin. Det är dock inte tal om någon dramatik, utan mer en sidledes utveckling där fokuset på hemmet avtagit något och därmed även till viss del efterfrågan på boende, säger Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg.

Utbud – minskat lägenhetsutbud

I oktober fanns det 21 590 lägenheter till salu på Hemnet, vilket är 2 procent färre än motsvarande månad 2020. Under oktober minskade även antalet publicerade lägenheter på årsbasis. Totalt publicerades det 10 869 lägenheter, 3 procent färre än i oktober i fjol. I Stockholm där trenderna ofta är tydligast på bostadsmarknaden minskade antalet publicerade lägenheter med 13 procent på årsbasis. Å andra sidan var Stockholm också ett av de områden där antalet publicerade lägenheter ökade mest under pandemin.

Villautbudet låg under oktober på samma nivå som i oktober 2020, vilket innebär en fortsatt låg nivå i förhållande till tidigare år. Totalt fanns det under månaden 10 857 villor till salu på Hemnet. Av dessa publicerades 4 734 i oktober, en ökning med 1 procent på årsbasis.

Försäljningar – säsongsmässiga minskningar

I oktober rapporterades det 10 898 lägenhetsförsäljningar till Hemnet. Det innebär en oförändrad nivå jämfört med oktober 2020 men fortsatt betydligt högre än motsvarande månad åren dessförinnan.

På villamarknaden minskade antalet försäljningar i oktober med 1 procent i årstakt och totalt rapporterades det 4 838 försäljningar under månaden. Marknaden är nu inne i en period på året då antalet försäljningar sjunker säsongsmässigt, i synnerhet för villor.

– Antalet försäljningar fortsätter att ligga på höga nivåer under hösten. Det höga trycket vi såg i våras, i synnerhet på villamarknaden, med en hög efterfrågan i förhållande till utbudet, ser ut att ha mattats av något. Men även om tempot avtagit så sker det alltså fortsatt många försäljningar, vilket får ses som ett tecken på en fortsatt stark marknad, säger Erik Holmberg.

Försäljningstid, utgångspris och slutpris – något längre säljtider

Det tog i genomsnitt 15 dagar för lägenheter som annonserats på Hemnet att säljas i oktober månad. Det är samma nivå som det var under motsvarande månad i fjol och en dag långsammare än i september.

Motsvarande säljtid för villor var under oktober 18 dagar. Det innebär samma försäljningshastighet som under motsvarande månad 2020, vilket då var den lägsta uppmätta försäljningstiden för en enskild månad så långt tillbaka Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Samtidigt ligger nu säljtiden för villor högre än i våras då det gick rekordfort.

För lägenheter som såldes under oktober månad var den genom- snittliga ökningen 7 procent från utgångspris till slutpris. Det är en procentenhet mer än motsvarande månad 2020. Det är framför allt utvecklingen i Stockholm som påverkar denna ökning. Där var den genomsnittliga uppgången från utgångspris till slutpris 10,6 procent i oktober, 2 procentenheter högre än i oktober 2020.

För en genomsnittlig villaförsäljning i oktober ökade priset från utgångspris till slutpris med 7,5 procent. Det är alltså fortfarande högre än motsvarande för lägenheter men den genomsnittliga ökningen fortsätter att minska sedan toppen i våras.

– Det som varit signifikativt för bostadsmarknaden under pandemin, med stort tryck på i synnerhet fritidshus och villor, ser nu ut att börja avta. I stället verkar nu trycket på flera sätt vara högst på lägenhetsmarknaden och då i synnerhet i Stockholm. Sannolikt är detta ett resultat av att pandemin nu påverkar marknaden i mindre utsträckning, då fler är vaccinerade och restriktioner plockas bort, säger Erik Holmberg.