Fördelar och regler kring Attefallshusen

Modellen Mimosa från Ross-arkitekter är ett exempel på en bygglovsfri modell av ett Attefallshus.

Ett gästrum till svärfar, ett eget krypin till tonårsdöttrarna eller bara 25 kvm att vara i fred på? Detta gäller om du vill bygga ett så kallat Attefallhus.

Redan på 1970-talet kom rätten att bygga en mindre friggebod på tomten utan bygglov. Sedan 2015 får du dessutom bygga ett ”komplementbostadshus” utan bygglov, med en sammanlagd yta upp till 25 kvm. Här följer några tips om Attefallshuset .

Komplement till befintligt bostadshus

Till skillnad mot friggeboden får Attefallshuset inredas till permanentbostad, med kök, badrum och allmän ”åretrunt-standard” om man så önskar. Detta måste uppges i bygganmälan, och kraven på byggnaden är samma som för ett vanligt bostadshus. Huset ska vara ett komplement till ett redan existerande bostadshus som har bygglov. Vill du bygga ett Attefallshus på en obebyggd tomt är det alltså vanliga regler kring bygglov som gäller. Du måste anmäla ditt planerade bygge till kommunen och invänta startbesked innan du sätter igång, annars kan du komma att få betala en sanktionsavgift.

Informera grannarna

Attefallhuset får inte vara högre än 4 meter till taknocken och måste vara placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill ha placeringen närmare grannens tomt måste du inhämta godkännande från grannen. Nekar grannen får byggnadsnämnden avgöra, genom att du söker bygglov.

Enkelrum_pool_natt

Attefallshusen har många användningsområden – som här ett poolhus. Foto: Enkelrum

Speciella omständigheter

Tanken är att du ska få uppföra ditt Attefallhus oavsett vad detaljplanen säger om hur stor andel av tomtarean som varje tomt får bebyggas. ”Tänk dock på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen” skriver Boverket. I vissa fall krävs ändå bygglov eller kanske tillstånd enligt miljöbalken, om du till exempel bor i ett område som anses speciellt värdefullt, om du bor i strandskyddat område eller nära järnväg. Kolla med byggnadsnämnden i din kommun vad som gäller för ditt område, din tomt och din bostad.

Husliga bostadsministrar

Det är den förre bostadsministern kristdemokraten Stefan Attefall som gett namn åt Attefallshusen. Visste du att friggeboden fick sitt namn från den folkpartistiska bostadsministern Birgit Friggebo? 1979 lät hon avskaffa bygglovsplikten för byggnader om max 10 kvm, 2008 utökades ytan till 15 kvadratmeter, som fick delas på flera byggnader.

Snabbfakta Attefallhusen

  • Bygganmälan måste göras till kommunen innan byggstart
  • Max 25 kvm, 4 meter till nock
  • Placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
  • Komplementhus till befintligt en eller två bostadshus på tomten
  • Information om Attefallshusen och hur du gör bygganmälan finns på Boverket och Attefallshus.se.

Text: Hemnet-redaktionen
Källa: Boverket, Wikipedia