Därför ska du leasa solceller

Funderar du på att installera solceller på villan? Då kan det smarta och ekonomiska valet vara att leasa solceller. Svea Solar erbjuder leasingavtal som ger tillgång till ren och förnybar energi – till en fast månadskostnad.  

Genom solceller kan du bli självförsörjande på grön el. Foto: Mickael Tannus

Det finns många anledningar till att satsa på att leasa solceller som privatperson. Genom att använda solenergi minskar du beroendet av el från elnätet, vilket i sin tur leder till lägre elräkningar. Tack vare Svea Solars leasingavtal får du tillgång till solenergi till en fast månadskostnad, vilket kan ge en betydande besparing på energikostnaderna på sikt.  

Räkna vad du kan spara med leasing av solceller här.

Att leasa solceller ger dig dessutom tillgång till solenergi, utan att behöva göra en stor initial investering. Du slipper därmed ta lån eller använda sparpengar och hyr i stället solpaneler av Svea Solar. Alla kostnader som har med installationen att göra är dessutom redan inräknade i månadsavgiften. 

– Vi sköter service, underhåll och löpande optimering så att du får ut maximalt med förnybar el från solen. Skulle något gå sönder eller inte fungera som det ska under leasingperioden så kommer vi och åtgärdar felet utan kostnad, säger Johan Ydring på Svea Solar.  

Du kan både köpa solceller eller hyra dem till en månadskostnad av Svea Solar. Foto: Mickael Tannus

Från konsument till producent 

Att ha solceller på taket gör att du blir en producent av el i stället för bara en köpare, vilket innebär att du blir mindre känslig för svängningar i elpriserna. Om du dessutom producerar mer el än du kan använda säljer du bara tillbaka den till elnätet via Svea Solars app. Det gör att du kan gå plus under månader när solen strålar och lägga undan inför vintern. 

Läs mer om leasing av solceller här.

Svea Solars leasingavtal för solceller är flexibla och kan anpassas efter behov och budget. Ett större system har en högre månadskostnad, men producerar också mer solenergi, medan ett mindre system på exempelvis 20 paneler ofta räcker för att täcka en stor del av energibehovet för en vanlig familj. 

Solceller gör ditt hus mer attraktivt inför en husförsäljning. Foto: Mickael Tannus

Att flytta med leasade solceller 

Om du skulle flytta under leasingperioden finns det några olika sätt att gå tillväga. Det smidigaste sättet är att den nya husägaren övertar ditt leasingavtal. På så sätt löper avtalet på med samma fasta månadskostnad under de åren som finns kvar på kontraktet. Det kan jämföras med att ta över ett elavtal eller abonnemang för larmsystem. 

Ett ytterligare alternativ är att du köper loss dina solpaneler inför försäljningen av huset och bakar in kostnaden i slutpriset när du säljer. Det kan vara en bra affär i och med att hus med solpaneler ofta säljs till ett högre pris än hus utan. Den som köper huset blir då ägare till solcellsanläggningen. 

Om en ny ägare av någon anledning inte vill ta över leasingavtalet kan du också välja att få solpanelerna nedmonterade mot en avgift. 

Räkna vad du kan spara med leasing av solceller här.