Så går besiktning av solceller till

Funderar du på att installera solceller hemma? För att säkerställa att din installation utförs korrekt är det bra att anlita en SBR-godkänd besiktningsman. På så sätt kan du undvika en bristfällig installation och få ut det mesta av ditt solcellsprojekt.

Det är viktigt att du som beställer jobbet ser till att solcellsinstallationen blir korrekt utförd. Foto: SBR.

De senaste åren har intresset för att ha solceller hemma stadigt ökat, men få vet hur viktigt det är med besiktning vid installationen. Genom att anlita en besiktningsman via Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, kan du undvika en felaktig installation som i värsta fall kan göra mer skada än nytta.

För många är en solcellsanläggning en stor investering, och om den inte installeras på rätt sätt kan det bli en ännu dyrare affär. Trots ett ökat intresse för solceller finns det inga regler som säger att solcellsanläggningar måste besiktigas. Därför är det extra viktigt att du som beställer jobbet ser till att installationen blir korrekt utförd. 

– Om du som privatperson inte har god kunskap och egna resurser att besiktiga en solcellsinstallation bör du kontakta en oberoende besiktningsman, säger Richard Nyberg, Elingenjör SBR. 

Vill du veta mer om SBR – läs mer här.

Vanliga misstag vid installation 

De vanligaste misstagen som hittas vid en besiktning är brister i den elektriska installationen, att ingen dokumentation finns över solcellsanläggningen, samt att det inte finns snörasskydd eller annan taksäkerhetsutrustning. Flera saker som inte bara förkortar livslängden på din anläggning – utan kan även förstöra din villa. 

Klicka här om du vill veta mer om besiktning av solceller.

Genom att anlita en SBR-godkänd besiktningsman kan du vara säker på att entreprenören följer det ni har avtalat om i kontraktet. En besiktning av en SBR-godkänd besiktningsman ger dig trygghet och säkerställer att arbetet utförs på ett professionellt sätt.

Hitta en besiktningsman nära dig 

Det är enkelt att komma i kontakt med en SBR-godkänd besiktningsman som är verksam i ditt område via deras hemsida. Vid besiktningen kommer besiktningsmannen att kontrollera handlingar som kontrakt, egenkontroller och  vindlastberäkningar så att anläggningen uppfyller samtliga krav och regelverk.

Hitta SBR-besiktningsman där du bor – läs mer här.

Detta är SBR: 

SBR Byggingenjörerna är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, som är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer, och SBR Byggingenjörerna AB. SBR Byggingenjörerna utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbete. Förbundet bildades 1951 och har idag cirka 3 000 medlemmar. Det finns 22 lokalavdelningar över hela landet och ett centralt kontor i Stockholm.