Snabbguide i uppvärmning för blivande husägare

Flytta från lägenhet till hus och du kommer att få ett nytt samtalsämne som är lika aktuellt varje gång du träffar en annan husägare – nämligen husets uppvärmning.

Bor du i villa går cirka 54 procent av energiförbrukningen till uppvärmning. Vintermånadernas första uppvärmningsräkning brukar vara en upplevelse som väcker nyblivna husägares intresse för uppvärmning.

Vattenburet eller direktel?

Det finns vanligen tre olika sätt att fördela värme i hela hemmet: vattenburet, luftburet eller direktverkande el. Med vattenburen värme har du, beroende på dina förutsättningar, många olika möjligheter att värma ditt hus. Vattnet som cirkuleras i dina element kan värmas av fjärrvärme, fasta bränslen, el, värmepumpar av olika slag eller värmeväxlare från/tilluft.

– Har du direktverkande el är det svårare att byta energikälla utan att göra stora investeringar, då är det vanligt att komplettera med en luftvärmepump om du vill sänka dina kostnader, säger Martin Normark, energiexpert på Vattenfall.

Håll koll på elpatronen

Innan vi går in på de enskilda typerna av uppvärmning kan det vara bra att veta att värmepumpar och pellets normalt även har en elpatron. Den behövs för att stötta med elvärme vid toppar, till exempel kalla dagar.

– Har du en värmepump kombinerad med elpatron är det viktigt att du har koll på elpatronen så att den bara används när den verkligen behövs. Den typen av eltjuvar hittar du enkelt med Vattenfalls EnergyWatch. Då ser du om du förbrukar onödig el när du istället borde få värme från din värmepump. Där kan det finnas mycket pengar att spara, säger Martin Normark.

Olika värmesystem

Med Värmeguiden kan du snabbt jämföra hur mycket du sparar på att välja olika värmesystem. Här följer en genomgång på sådant som är bra att veta för olika värmesystem.

Fjärrvärme

Fjärrvärme innebär att värmen genereras i ett värmeverk och att du får värme till ditt hus via ett fjärrvärmenät. Du har obegränsad tillgång till varmvatten och hög driftsäkerhet i och med att den anläggning du har i huset är tekniskt okomplicerad.

 • Underhållsfritt
 • Obegränsat med varmvatten
 • Du måste bo så att det finns ett fjärrvärmenät att ansluta dig till
 • Kräver att du har vattenburen värme i huset

Pellets

Pellets tillverkas av såg- och kutterspån och är en förnybar energikälla som eldas i en pelletspanna. Fördelen med pellets är att de är enklare att hantera och tar mindre plats än ved. Att elda med pellets kräver dock mer arbete än till exempel värmeväxlare, el och fjärrvärme.

 • Förnybar energikälla
 • Lättare att hantera än ved
 • Kräver en del hantering
39_pellets
Pellets är en förnybar källa till värme

Direktverkande el

Har du elektriska element i varje rum, då har du direktverkande el. Det är ett enkelt och lättskött värmesystem, men inte lika flexibelt som vattenburen värme. En luftvärmepump kan minska dina uppvärmningskostnader med upp till 50 procent.

 • Enkelt och lättskött
 • Du slipper hantering av fasta bränslen
 • Mindre flexibelt än vattenburen värme
 • Komplettering med luftvärmepump minskar energiförbrukningen

Ved

Ved är ett förnybart bränsle som med dagens effektiva vedpannor är en ekonomisk och bra energikälla om du har tillgång till billig ved. Ofta kombineras ved med en elpatron i vedpannan för ökad trygghet och bekvämlighet.

 • Förnybart bränsle
 • Ekonomiskt om du har tillgång till billig ved
 • Kräver mer hantering än både pellets och andra energikällor
39_wood
Svårare att hantera men förnybart

Olja

Oljepannor var vanligt för något tiotal år sedan. De har nu nästan helt konkurrerats ut av andra energikällor som är både mer ekonomiska och bättre för miljön. Idag står eldning i oljepannor för cirka en procent av uppvärmningen i hus.

Luft/luftvärmepump

720x350-smart-remote-i-app
Luftvärmepumpen kan styras från en app i mobilen.

När vi i vardagstal talar om luftvärmepumpar är det oftast en luft/luft-värmepump vi menar. Den tar värme från uteluften via en enhet på utsidan av huset och värmer upp inomhusluften via en enhet på insidan av huset. Har du direktverkande el kan du sänka din energiförbrukning för uppvärmning med upp till femtio procent i en vanlig villa eller ett radhus. I sommarstugor är besparingen ännu större.

 • Bra komplement till direktverkande el
 • Enkel installation som inte kräver vattenburen värme
 • Komplement till annat värmesystem
 • Fungerar bäst med öppen planlösning
 • Ett visst ljud från utedelen
 • Mindre effektiv vid låga temperaturer

Berg/jordvärme

Med berg eller jordvärme hämtar du värme från jorden eller berget genom att ha en vattenslinga som via en värmepump utvinner värme. För bergvärme låter du borra ett djupt hål, för jordvärme lägger du slingor under jorden. Förutsättningarna för bergvärme kan variera beroende på hur dina markförhållanden ser ut.

 • Distribuerar värmen via vattenburna system
 • Går att använda i alla hus som har vattenburna system oavsett hur ventilationssystemet ser ut
 • Ljudlöst
 • Kräver borrning respektive grävarbeten

Luft/vatten

Luft/vatten-värmepump tar värme från uteluften för att värma upp vatten som fördelas inomhus via element. Systemet består av en utedel och en innedel som värmer upp ditt vatten.

 • Distribuerar värmen via vattenburna system
 • Går att använda i alla hus som har vattenburna system oavsett hur ventilationssystemet ser ut
 • Ett visst ljud från utedelen
 • Enkel installation

Hur väljer jag mellan luft/vatten-värmepump och berg/jordvärme?

– Ta in offert på både luft/vatten-värmepump och bergvärme så får du se vilken som passar dig bäst. Kostnaden för bergvärme kan bero på hur djupt du måste borra, säger Martin Normark.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värmen från luften som husets ventilationssystem blåser ut. Den värmen förs sedan ut till elementen som varmvatten. När utetemperaturen börjar krypa ner mot noll får värmepumpen allt svårare att klara av hela energibehovet. Då behöver du komplettera med en elpatron. Vid vilken temperatur elpatronen behöver gå in beror på vilken modell du har.

 • Passar till moderna hus med ett ventilationssystem med frånluft.
 • Hög effektivitet
 • Hus med självdrag och som saknar frånluftskanaler kan inte ha frånluftsvärmepump.
 • Klarar inte hela energibehovet när det är kallt ute

Elpanna

Med en elpanna produceras värme som via husets vattenburna system cirkulerar ut i elementen. Okomplicerad teknik ger hög driftsäkerhet.

 • Enkel att använda
 • Passar alla vattenburna system
 • Hög löpande kostnad

Läs mer om uppvärmning på Vattenfall.se och se hur mycket du kan spara.