Proppen har gått – får jag byta den själv?

Ja, du får byta säkring om den gått. Men om du inte vet varför den gått ska du kontakta en behörig elinstallatör. Här får du veta vad du kan göra själv när det gäller el i hemmet.

I ditt hem är det du som är ansvarig för att elen är rätt installerad så att ingen skadar sig. Du ska dessutom se till att alla elektriska apparater är hela och används på rätt sätt.

– El har blivit en så självklar del av vår vardag att vi underskattar hur farligt det kan vara om man inte vet vad man gör, säger Jörgen Eriksson, energiexpert på Vattenfall.

Chansa aldrig

Grundregeln är att aldrig chansa. Är du det minsta tveksam ska du anlita en elinstallatör. Även ett litet misstag kan leda till allvarliga personskador eller brand.

– Ett vanligt fel är att man tror att man kan själv, så kanske man byter plats på fas och jord av misstag. Då leds strömmen ut i höljet på maskinen som blir livsfarlig. Kontakta alltid en elinstallatör om du är osäker säger Jörgen Eriksson, energiexpert på Vattenfall.

Detta kan du göra själv

 • Byta säkringar (proppar) – Försök aldrig laga en trasig säkring.
 • Byta glödlampor – Följ alltid de anvisningar som finns på armaturen vad gäller max effekt, avstånd och liknande.
 • Montera skarvsladdar – Om du monterar en skarvsladd som ska sitta i ett jordat uttag måste alla delar i sladden vara jordade. Den gröngula skyddsledaren måste sitta ordentligt fast på rätt ställe.
 • Reparera skarvsladdar – Du får ersätta sladd, stickpropp och skarvuttag med samma slags material som tidigare, men inte laga sladd som skadats i isoleringen eller som gått av.
 • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag – De får vara högst 16 Ampere. Säkerställ alltid till att det är spänningslöst innan du börjar jobbet.
 • Byta armatur i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder – där elledningar redan finns framdragna.

Här är några exempel på när du ska anlita en fackman

 • Alltid om du är det minsta osäker
 • Byte av stickpropp på lampor och hushållsapparater
 • Fasta installationer
 • Golvvärme och värmekabel
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat
 • Kabel i mark

Läs mer på elsakerhetsverket.se