Solceller på taket – så mycket el får du

Det finns mycket pengar att spara, vilket är en stor anledning till att många nu satsar på solceller. På senare tid har mängden solceller i Sverige fördubblats varje år, mycket tack vare att tekniken blivit billigare.

solceller

Anledningen till att intresset ökar så pass kraftigt beror till stor del på att du nu får så mycket mer för pengarna. Tekniken har blivit billigare och staten stöttar dig som vill producera. Om din solcellsanläggning är ansluten till elnätet kan du dessutom sälja överskottet av den el du inte förbrukar.

– Vi börjar få upp ögonen för hur bra förutsättningar Sverige faktiskt har för elproduktion med solceller. Särskilt under sommarhalvåret har vi många soltimmar, och du kan ofta producera mer el än du använder. Då kan du bli mikroproducent och sälja din överproduktion av el och få bra betalt, säger Jörgen Eriksson, energiexpert på Vattenfall.

7 000 kWh – på ett år

Ett räkneexempel från Solcellsguiden: ett tak med 48 kvadratmeter solceller i Umeå ger drygt 7 000 kWh per år. Det innebär en besparing av el motsvarande drygt 8 500 kronor per år. Vill du se hur mycket el du kan producera från just ditt tak kan du själv gå in i Solcellsguiden. Markera ditt tak på en karta så får du snabbt ett resultat på hur mycket el du kan få ut med solceller.

Statligt stöd

Det finns olika stöd för dig som vill installera solceller. Sedan 2009 kan du få statligt stöd för installationen. Ansökan görs hos Energimyndigheten. Ett annat alternativ är att göra ROT-avdrag för arbetskostnader i samband med installationen. Om du får statligt stöd kan du inte få ROT-avdrag samtidigt. Om du producerar mer el än du gör av med får du från och med 1 januari 2015 skattereduktion på 60 öre/kWh för överskottsel som matas in på elnätet.

Här kan du beräkna din elproduktion i Solcellsguiden.