Så skyddar du ditt hus mot åskan

Åskoväder är allt annat än förutsägbart och kan slå till när man minst anar det. Då är det bra att vara förberedd så att känsliga apparater skyddas och att huset är säkert för dig och dina närmaste.

Vill du vara riktigt säker inomhus ska du dra ur alla sladdar till TV, stereo, telefon, antennkablar samt kablarna till datorn.
– Är du i en byggnad som inte har åskskydd ska du hålla dig borta från telefon-, el- och rörledningar när åskan är mycket nära, säger Lars Rudestad, kundansvarig på Vattenfall Eldistribution AB.

Säkrare med åskskydd

Åsknedslag kan orsaka såväl brand som personskada och är även farliga för elektronik och elektriska apparater. Om det åskar mycket där du bor eller om din bostad är ansluten till en luftledning, då kan det vara klokt att låta installera ett åskskydd.
– Att installera åskskydd är en ganska komplex åtgärd. Den kan se olika ut beroende på typ av fastighet och vad som skall skyddas. Därför ska du alltid kontakta en behörig elektriker för rådgivning och installation så att anläggningen blir ordentligt skyddad, säger Lars Rudestad. Vissa försäkringsbolag ger dig dessutom bättre villkor om du har åskskydd.

Mer om åskskydd

Åskskyddets uppgift är att fånga in blixturladdningen och avleda blixten från byggnaden ned till marken. När du ser över åskskyddet är det viktigt att ta med både el- och teleledningar. Även andra metalliska ledningar för till exempel bredband, fjärrvärme och vattenledningar kan leda in åskan.

Att tänka på när du beställer åskskydd:
• Vilken eller vilka klasser har åskskyddet?
• Har åskskyddet en indikering som visar när det fungerar eller ej?
• Hur lätt är det att byta ut om det skulle gå sönder?
• Hur länge kan du räkna med att åskskyddet ska hålla?