Solceller kan höja värdet på ditt hus

Fyra av fem svenskar vill installera solceller hemma. Solceller är inte bara investering både för dig och för miljön – det höjer dessutom värdet på huset.

– Om man med solceller kan få ner driftkostnaden är det jätteintressant för konsumenten och får absolut en marknadspåverkan, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Se hur mycket du kan tjäna på solceller – testa solcellskalkylen

Solceller blir en allt vanligare syn på de svenska hustak. De senaste åren har vi sett en boom i solcellsanläggningar, mycket tack vare de generösa subventionerna från staten och det allt lägre priset på själva solcellerna.

Vi svenskar är välvilligt inställda till solceller. Fyra av fem svenskar vill installera solceller hemma enligt en undersökning från Yougov. I samma undersökning menar hälften av alla svenskar att solenergi kommer att stå för 20 procent av den svenska elproduktionen iom 10 år.

Foto: E.ON

Hus med solceller säljs snabbare

Fördelarna med solceller är många. Förutom att den fossilfria och förnybara energin är bättre för miljön sparar man pengar genom att köpa mindre el och genom att sälja tillbaka överskottselen till elnätet. Men det finns också en annan aspekt, det är att solceller höjer värdet på ditt hus.

En forskningsstudie från Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien, USA, visar att husägare är villiga att betala mer för ett hus med en solcellsanläggning. Dessutom visar studien att hus med solceller har en tendens att vara ute på marknaden en kortare tid än hus utan solceller.

Någon liknande studie för Sverige finns inte, men en opinionsundersökning som presenterades i Miljö & Utveckling i april 2017 visade att 71 procent av svenskarna kan tänka sig att betala mer för en bostad om den har solpaneler, och 20 procent är starkt positiva till att göra detta.

Börja producera din egen el – bli solfarmare 

Fakta:

Enligt Niklas Johansson, produktansvarig för solceller på E.ON, kan en husägare sänka sin driftskostnad på elen med omkring 5 000 kronor per år för en typvilla. När solcellerna är avbetalade, vanligen efter 10-12 år, ger de en ren vinst på hundratusentals kronor under sin livstid på 30 år – utöver eventuell värdeökning på huset i sig.

Advertisement