Skydda ditt hem mot bränder

Många är medvetna om riskerna för brand i hemmet – men få tror att det kommer att drabba en själv. Om olyckan är framme, så är det till stor hjälp att redan innan känna till hur du ska agera. Här är tipsen.

Foto: Colourbox

Varje år brinner det i 6 000 hem i Sverige. Att veta hur man ska agera om det börjar brinna ger dig bättre kontroll över situationen. Men det är också svårt att komma ihåg hur man ska agera i en akut situation. Ett sätt är att memorera ramsan: rädda, varna, larma – släck.

Rädda dig själv och de som är i fara, varna alla som hotas av branden, ring 112 och släck branden om du tror att du klarar det. Kom ihåg att det är situationen som avgör hur du ska agera.

Om det brinner i lägenhet

Om det börjar brinna i din lägenhet ska du försöka ta dig ut – och stänga in branden genom att stänga en dörr. Men om det brinner i trappuppgången ska du inte ge dig ut den vägen.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är det en vanlig missuppfattning att man tror att man ska försöka ta sig ut genom ett trapphus fyllt av brandrök. Hus i Sverige är byggda efter regler som gör att en brand hindras från att spridas mellan lägenheter. Upptäcker du att rök väller ut i trappuppgången för att det brinner hos grannen – stanna kvar i lägenheten. Där är du säker upp till en timme. I lägenheten ska du ringa 112 och ställa dig vid ett fönster eller en balkong så att räddningstjänsten kan se dig. Att andas in brandrök är förenat med livsfara – bara några andetag kan göra dig medvetslös.

Om det brinner i villa

Bor du i ett hus med flera våningar är det viktigt att alla kan ta sig ut på egen hand – även barn. Därför ska du se till att huset har utrymningsstegar från övervåningen och fundera igenom vilka fönster eller dörrar kan vara tänkbara flyktvägar om en brand skulle uppstå. Tänk efter var stegar finns placerade och om någon av flyktvägarna kräver nyckel för att komma ut.

Viktigt att öva

Oavsett hur du bor, är det ett gott råd att göra en plan och öva. Prata med familjen om hur ni ska agera om det skulle börja brinna i olika delar av huset och hur ni ska komma ut. Dessutom är det viktigt att man bestämmer en plats, som man kan mötas upp på så att man snabbt vet att alla är i säkerhet.

Så släcker du en brand

I en elektrisk apparat

Dra först ut kontakten eller brytströmmen på annat sätt. Använd en pulversläckare för att släcka elden – alternativt vatten.

På spisen

Flytta kastrullen från spisen och lägg ett lock på kastrullen. Om du försöker släcka branden med vatten kan det bli en explosionsartad effekt. Olja eller fett som brinner kan ge dig allvarliga brännskador. Du kan också använda en brandfilt för att kväva elden.

Kläder

Om det brinner i någons kläder ska du försöka kväva elden – med en brandfilt eller genom att få personen att lägga sig ner mot marken. Täta till filten mot kroppen från huvudet och nedåt. Ansiktet skyddas med händerna. Det är viktigt att filten du använder inte är gjord av konstmaterial – såsom fleece då dessa lätt tar eld.

Med brandsläckare

Ryck ut sprinten och gå fram mot elden i låg ställning. Spruta pulver mot det som brinner – inte mot lågorna. Försöka undvika röken.