Experten om solkraften: ”Vi har bara sett början”

Mängden solceller på svenska tak har vuxit dramatiskt de senaste åren. Enligt Energimyndigheten ökade antalet anläggningar med 52 procent mellan 2016 och 2017. Nästa steg i utvecklingen är att nyttja solel i större skala, vilket bostadsutvecklaren BoKlok tagit fasta på.

BoKlok Orangeriet i Vänersborg – med solceller som standard. Foto: BoKlok

Att solenergi växer i popularitet och blivit en allt mer vanlig syn i Sverige råder det ingen tvekan om. I och med att hela samhället elektrifieras växer behovet av ren el. För vad är syftet med elbilar om de laddas med elektricitet producerad i kolkraftverk?

Jerker Lessing arbetar som forsknings- och utvecklingschef hos BoKlok, som är ett gemensamt boendekoncept av Skanska och IKEA. Tidigare i år tog de som första bostadsutvecklare i landet beslut om att installera solceller i alla kommande lägenhetsprojekt, med säljstart från oktober 2018. Den här sortens utveckling innebär att solceller integreras i stor skala, istället för att varje hushåll ska ta ansvaret själva. För Jerker Lessing och BoKlok handlar det om en naturlig utveckling.

– Vi är övertygade om att solenergi är ett bra sätt att skapa ren el både nu och i framtiden. På sikt kommer detta att bli en självklarhet för alla och vi vill vara med i utvecklingen, säger han.

Vill du läsa mer om BoKloks arbete med miljömässig hållbarhet? Klicka här.

Hållbarhet – ett brett begrepp

För Jerker är hållbarhet inte enbart solceller, det är något mycket större. Han förklarar att hållbarhet är att bygga bostadsområden, byggnader och bostäder med minsta möjliga resursanvändning, både i byggprocessen och i användningen. Det innebär också att social hållbarhet, det vill säga att bostadsområdet bidrar till samhällets utveckling och de boendes sociala liv, förstärks. Solceller har för många blivit bilden av ett mer hållbart sätt att hantera sin förbrukning.

Solceller känns som att det blivit en symbol för hållbar energi. Lever användandet av solceller upp till den bilden?

– Såklart tänker man främst på den ”gröna” delen, det vill säga att elen produceras på ett miljövänligt sätt, men det är också ekonomiskt och tekniskt hållbart. Vi ser solel som ett sätt att göra ren energi tillgänglig för våra kunder. Det ska inte bara vara för vissa dyra bostadsprojekt, säger Lessing.

BoKlok Biodlaren i Lilla Edet, Göta. Foto: BoKlok

Sverige utvecklas

Tyskland är ett framgångsexempel i sin utveckling och nyttjande av solel. I dag får Tyskland åtta procent av sin elproduktion från solenergi, i Sverige är motsvarande siffra bara 0,1 procent. Detta trots att Tyskland och Sverige har ungefär lika mycket solljus per år. Men enligt experter har vi i Sverige bra år framför oss. Sjunkande priser, skattereduktioner, mindre administrativa utmaningar och satsande elbolag sänker trösklarna till solceller på svenska tak.

– Vi har bara sett början på detta. I vårt samarbete med IKEA Group, som också satsar stort på solenergi, har vi sett prognoser som visar att solel kommer att öka dramatiskt de kommande åren, säger Jerker Lessing.

Sedan 2009 har IKEA Group investerat 1,7 miljarder euro i förnybar energi. De äger och driver 416 vindkraftverk och har hittills installerat ca 750 000 solpaneler på egna byggnader. IKEA Group säljer även solenergilösningar till privatkunder på en del marknader i Europa och senast 2025 ska det finnas tillgängligt på samtliga IKEA Group-marknader.

–  Tillsammans tror vi på idén om att göra förnybar energi tillgänglig för de många människorna, säger Lessing.

Tror du att vi en dag kan pensla solcellsmålarfärg på hus? 

– Haha, ja det är inte omöjligt. Men det dröjer ett tag innan vi penslar på solcellerna. Men att utvecklingen går fort, det är helt klart. Det intressanta är att ökningen av solceller går hand i hand med att mycket annat blir elektrifierat, inte minst bilar och transporter.

Bygger BoKlok bostäder nära dig? Klicka här för att läsa mer.

Fakta: Detta är BoKlok

  • Skanska och IKEA tillsammans – ”Hållbara hem till lågt pris, för alla”
  • Idén föddes i början av 1990-talet och första BoKlok-området stod klart 1997.
  • BoKlok har hittills byggt drygt 11 000 bostäder i Sverige, Finland och Norge.
  • BoKlok ansvarar för hela värdekedjan – produktutveckling, projektutveckling, tillverkning i fabrik, byggnation, försäljning och kundrelationer efter inflyttning.

Jerker Lessing arbetar som forsknings- och utvecklingschef hos BoKlok, som är ett gemensamt boendekoncept av Skanska och IKEA. Foto: BoKlok