Kombinera byggmaterial – nyckeln till hållbar framgång

Byggbranschen rör sig mot ett allt mer hållbara vis att utveckla bostäder, men det är en bra bit kvar. En nyckel till framgång är att kombinera olika byggmaterial, det visar en studie utförd av Svenska Miljöinstitutet och KTH. 

I studien, utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH,  har en byggnads hela livscykel, från utvinning av material till rivning, analyserats av forskare. Sedan har de tittat närmare på den klimatpåverkan flerfamiljshus har beroende på byggmaterial.

– Som det ser ut idag är det de träbaserade alternativen som har lägst miljöpåverkan. Betong är den teknik som har störst förbättringspotential men för att komma ner i samma låga påverkan som trä krävs att man implementerar koldioxidinfångning och lagring, CCS-teknik och det är ju teknik som kan användas i stor skala först om tio år kanske, säger Martin Erlandsson på Svenska Miljöinstitutet, till tidningen Aktuell Hållbarhet.

Ett exempel som forskarna lyfter är att istället för cement från sten använda restprodukter från stålindustrin. Det är vanligt i andra europeiska länder men har ännu inte slagit genom i Sverige. Trä är det byggmaterial som har minst klimatpåverkan, men det är inte möjligt att enbart bygga flerbostadshus med trä.

– Det som behövs är blandkonstruktioner där man kombinerar olika material på ett mycket smartare sätt än idag. Om vi gör det kan vi faktiskt halvera klimatpåverkan med befintlig teknik, säger Martin Erlandsson till Aktuell Hållbarhet.

Hur ser ett hållbart liv egentligen ut? Och vad kan du som privatperson göra för att faktiskt påverka den miljö vi lever i. Detta djupdyker Hemnet i tillsammans med vår partner Riksbyggen.