Höjd gräns för energiskatt på solel

Visste du att från 1 juli 2021 höjdes gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från skatt, från tidigare 255 kW till 500 kW.

Solpaneler på taket har blivit en allt mer vanlig syn på svenska hem. Men än så länge står solenergin för mindre än en procent av den totala elkonsumtionen. Men utvecklingen går snabbt och Energimyndigheten vill att 5-10 procent av Sverige totala elanvändning ska komma från solenergi till 2040.

För att underlätta utvecklingen och göra det enklare samt mer lönsamt att investera i förnybar energi har flera skattelättnader införts. Den lagändring som börjar gälla från 1 juli 2021 sammanfattas så här: De höjda gränserna innebär att skatt inte behöver betalas på egenproducerad solel från anläggningar upp till 500 kilowatt, 250 kilowatt för el från vind- eller vågkraft och 100 kilowatt för övriga förnybara källor.

Hur ser ett hållbart liv egentligen ut? Och vad kan du som privatperson göra för att faktiskt påverka den miljö vi lever i. Detta djupdyker Hemnet i tillsammans med vår partner Riksbyggen.