Unikt projekt med brett fokus på hållbarhet

Från flexibla planlösningar till innovativa energisystem. Några av Sveriges smartaste bostäder har Riksbyggen tagit fram och ligger i Göteborg.

– Vi vill göra stor klimatnytta. Kanske är detta lösningen på framtidens energibehov, att man växelverkar i ett smart energisystem, säger Matilda Kjellander, projektledare för Brf Viva på Riksbyggen.

Brf Viva i Göteborg. Foto: Riksbyggen

När bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden i Göteborg invigdes 2019 var det med ambitionen att vara Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt. Bostadskvarteret ska vara ”extra allt” när det gäller hållbarhet – med moderna lösningar inom social, ekonomisk, energi- och miljömässig hållbarhet.

Kvarteret är utformat med utgångspunkt från några av resultaten från Riksbyggens forskningsprojekt Positive Footprint Housing som startade 2011.

Batterilagret. Foto: Riksbyggen

Några exempel på resultat är krav på betongen utifrån klimatpåverkan, flexibla planlösningar och något mindre lägenhetsytor till förmån för fler gemensamma ytor. Man har också återanvänt batterier från elbussar som lagrar energi från solceller på taken. På så vis kan egenproducerad solel behållas i kvarteret.

Nästa riktigt stora steg är att företag och privatpersoner delar på el, värme och kyla. En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät.

Mari-Louise Persson, Miljö- och energichef på Riksbyggen. Foto: Riksbyggen

– Genom att koppla samman olika typer av byggnader kan behovet av energi jämnas ut så att när den ena byggnaden behöver mycket energi kan den andra klara sig med lite mindre. Särskilt intressant blir det så klart när en byggnad behöver kyla och den andra värme på samma gång, säger Mari-Louise Persson, Miljö- och energichef på Riksbyggen. 

Unikt projekt med brett fokus på hållbarhet

Nu har även Riksbyggens projekt Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.

– Kylkopplingen innebär att Brf Vivas bergvärmeanläggning blir effektivare och drar mindre el, samtidigt som kontorshusets kylbehov minskar. Därmed kan vi göra stor klimatnytta, säger Matilda Kjellander. 

Foto: Riksbyggen

Förenklat innebär det att rör läggs mellan Brf Vivas borrhål och Chalmers Teknikpark, som ligger med cirka 200 meters avstånd. Ur borrhålen kan Teknikparkens kylsystem hämta kallt vatten, vilket besparar byggnadens egna värmepumpar. När detta vatten cirkulerar i byggnaden, för att kyla inomhustemperaturen, drar det åt sig värme och vattnets temperatur stiger några grader innan det skickas tillbaka för att värma Vivas borrhål. 

På samma sätt som att det ibland blir rusningstrafik och detta begränsar hur många bilar som kommer fram finns det också en begränsning för hur mycket effekt som kan skickas i ledningarna, därför är det smart att jämna ut effekttopparna genom energidelning. 

Brf Viva har kopplats till en kontorsbyggnad på Chalmers campus för att utbyta värme och kyla. Foto: Riksbyggen

– I dagsläget ligger det framförallt på fastighetsägaren att ta initiativ för att dela energi mellan byggnader. I framtiden kan man även tänka sig att det finns kylskåp eller frysar som tillfälligt kan stänga av sig korta stunder när tvättmaskinen går igång eller när något annat behöver lite mer el, säger Mari-Louise Persson avslutningsvis.

Hur ser ett hållbart liv egentligen ut? Och vad kan du som privatperson göra för att faktiskt påverka den miljö vi lever i. Detta djupdyker Hemnet i tillsammans med vår partner Riksbyggen.