Designklassiker: PH5

Vi tittar på moderna designklassiker som varit banbrytande i inredningssammanhang. Denna gång: Lampan PH5 vars ursprungsmodell från 1925 grundade sig på tio års vetenskapliga studier av spridningen av ljus och skugga.

Foto: Louis Poulsen

I början av 20-talet väcktes lusten för experimenterande av nya armaturer i och med den nya innovationen glödlampan. När Louis Poulsen – ett företag som då mest arbetade med verktyg och elektrisk utrustning – skulle medverka vid världsutställningen i Paris 1925 fick formgivaren Poul Henningsen uppdraget att ta fram ett representativt bidrag. Redan då hade han under tio års tid undersökt hur ljus och skugga betedde sig och experimenterade för att få fram en armatur med ett välriktat ljus utan att blända. Poul Henningsens bidrag vann första pris och blev kallad PH-lampan. Sedan dess har många varianter på ursprungsmodellen tagits fram – i form av golv-, vägg- och läslampor. Flera av dem är ännu i produktion och är mer populära än någonsin. Även armaturer för tandläkarkliniker och operationssalar har producerats på PH-lampans grundprinciper.

Skapare med många roller

Den modell vi kanske känner bäst idag är PH5 – en pendelarmatur som formgavs 1958. Den har fyra skärmar, varav en reflekterar ljuset uppåt och tre reflekterar ljuset nedåt och ger både vertikalt och horisontellt ljus utan att blända. PH5 är avsedd att hänga lågt över ett bord.

Formgivaren Poul Henningsen var även aktiv som arkitekt, journalist och författare. Han var kontroversiell och hade vänsterpolitiska åsikter och stod även bakom de så kallade PH-revyerna 1929-32 som propagerade för sexuell frihet och enklare levnadssätt. Hans dokumentär Danmarksfilmen satte honom i hetluften 1935 – eftersom den speglade en kritisk syn på hemlandet, men kom så småningom att bli ansedd som en klassiker. I början av andra världskriget var Poul Henningsen även chefsarkitekt för Tivoli-trädgårdarna i Köpenhamn.

Reflekterande signum

För eftervärlden är det dock som formgivare Poul Henningsen blir ihågkommen. Han designade en mängd möbler men det är främst till hans lysande belysningsalster som vi associerar hans namn. Förutom PH-lampan i olika utföranden står Poul Henningsen även bakom lampor som Kotten och Kontrastlampan – båda med flera reflekterande skärmar i lager som blivit hans särskilda signum.

Namn: PH5
Födelseår: PH-lampan 1925, PH5 1958
Nationalitet: dansk
Formgivare: Poul Henningsen (1894-1967)
Visste du att: Poul Henningsen hade en livslång relation med företaget Louis Poulsen. Vid ett tillfälle fick han en annorlunda gåva av Sophius Kaastrup-Olsen – nämligen en egen tidskrift, NYT, att bli redaktör för. Poul Henningsen hade vid tiden blivit friställd från den danska tidning där han tidigare arbetade på grund av sina alltför radikala åsikter.

Text: Hemnet-redaktionen
Källor: Louispoulsen.com, Wikipedia, Boken Lampor – Moderna designklassiker utgiven av Norstedts