Att binda eller inte binda räntan?

Att binda eller inte bolåneräntan är en ständigt återkommande fråga bland svenska låntagare. Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, menar att den personliga situationen är avgörande för vad som passar bäst.
– Det är viktigt att fatta beslut baserat på den egna ekonomin och förutsättningarna och lyssna mindre på hur andra gör, säger hon.

Räntan må ha vandrat uppåt de senaste åren men vi har fortfarande rekordlåg ränta i Sverige. Utifrån det rådande läget på bostadsmarknaden och det låga ränteläget, är det bäst att binda sitt lån eller inte? En viktig detalj att ha med sig är att ifall du väljer att flytta inom bindningstiden för ett lån behöver du betala ränteskillnadsersättning till banken, beräknat på den tid det var kvar på bindningstiden.

– Vi har en väldigt låg ränta idag, experterna är ibland oense om när räntan kommer att gå upp. Mitt råd är att följa marknaden noga, information om ränta är generell men hur en höjd ränta påverkar är högst individuellt. Gör ett räkneexempel, vad skulle en treprocentig ränta innebära för din hushållsekonomi. Utgå sedan från det, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Räkna på vad ett lån hos SBAB skulle kosta dig. Klicka här.

I dagens läge är det inte stor skillnad i ränta mellan olika bindningstider, vilket gör att skillnaden mellan vad du betalar för ett lån med lång bindningstid och ett med tremånaders bindningstid är mindre ur ett historiskt perspektiv.   

Är det en bra idé att dela upp lånet och binda de olika delarna på olika tider? 
– Vissa gör så, andra inte. Fördelen med att ha olika bindningstider är att du sprider risken. Med det menas att om ett lån ska bindas om kan räntan vara högre än när du först tecknade det, med olika datum för omläggning av lån minskar du risken att alla lån läggs om till en högre ränta, säger Claudia Wörmann.

Fakta: Fördelarna med lång respektive kort bindningstid

Lång bindningstid

  • Du vet vad du ska betala varje månad under en lång tid. Den lite högre ränta du betalar för lån med längre bindningstid kan ses som att du betalar en premie för att under den tid du valt att binda garderar dig mot stigande räntor.

Kortare bindningstid

  • Väljer du tremånaders bindningstid, som i dag ligger lite lägre i ränta, har du en större frihet att välja att binda hela eller delar av lånet. Skulle du behöva flytta betalar du ingen ränteskillnadsersättning.

Räkna på vad ett lån hos SBAB skulle kosta dig. Klicka här.