Hemnet förvärvar Tryggabud

Hemnet har förvärvat budgivningstjänsten Tryggabud som möjliggör legitimerad budgivning på bostäder med mobilt BankID. Satsningen är ett led i Hemnets strategi att utveckla tjänster som underlättar för bostadssäljare och köpare, liksom effektiviserar och förenklar mäklarnas arbete.

Tryggabud startades 2015 och våren 2017 lanserades tjänsten med visionen att göra budgivningar mer transparenta och därmed skapa förutsättningar för tryggare bostadsaffärer. Nu går verksamheten upp i Hemnet.

– Som landets största bostadsportal har vi ett ansvar att göra vad vi kan för att verka för en ännu bättre bostadsmarknad för alla dess olika aktörer. Osäkerhet kring budgivning är något som ofta skapar frustration hos alla parter i en bostadsaffär. Med Tryggabud ser vi en möjlighet att bidra till en enklare och tydligare budgivningsprocess, säger Cecilia Beck-Friis, vd på Hemnet.

Tryggabud kommer stegvis att integreras på Hemnets plattform och vara kostnadsfri för de mäklare som väljer att ansluta sig till tjänsten. Hemnet kommer även på sikt möjliggöra för mäklare som har en befintlig tjänst för säker budgivning att också kunna synliggöra sina bud på Hemnet.

Magnus Ballchand, en av grundarna bakom Tryggabud som även varit vd för bolaget, anställs i samband med förvärvet på Hemnet.

– Det känns väldigt roligt att Tryggabud nu blir en del av Hemnet som är helt rätt positionerade för att kunna erbjuda en oberoende budgivningstjänst. Deras distributionskraft och nära relationer med landets mäklarbolag är vad Tryggabud behöver för att kunna få fäste på marknaden, säger Magnus Ballchand.