”Utan ett eget boende är det svårt att bli självständig”

Bostadsmarknaden är tuff, framförallt i våra storstadsområden. Ett hinder är att många unga har svårt att förstå hur det fungerar att köpa och äga en bostadsrätt. Det vill Peab, en av Sveriges största bostadsutvecklare, råda bot på.

– Ungdomar måste få en chans att bli vuxna. Men utan ett eget boende är det svårt att bli självständig och uppfylla sina drömmar. Därför lanserar vi nu den digitala ”Bostadsrättsskolan” för att öka ungas kunskap om allt som rör bostadsrätter, säger Karin Normark som är marknadsansvarig på Peab Bostad.

Över en tredjedel av Sveriges ungdomar mellan 18 och 23 år vet inte vad som menas med ett amorteringskrav. Mer än hälften vet inte hur stor kontantinsats som krävs vid ett bostadsköp. Att sakna kunskap eller känna osäkerhet inför sitt första bostadsköp kan resultera i att unga vuxna väljer osäkra och många gånger dyra andrahandsbostäder även i de fall där de har ekonomiska förutsättningar att äga sitt boende. Karin Normark är orolig över utvecklingen.

– Bostadsbristen gör att unga tvingas att tacka nej till studieplatser och jobberbjudanden på annan ort. De ungdomar som dessutom har dålig kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar får det ännu tuffare. Det är en förlust för hela Sverige, säger Karin Normark.

Ska ge kunskapsgrund

Peab Bostad hoppas nu att Bostadsrättsskolan ska ge ungdomar en kunskapsgrund att stå på och sänka tröskeln mot bostadsmarknaden. Bostadsrättsskolan går att ta del av på Youtube. Där kommer komikern och influencern Johanna Nordström i fem filmer att utbilda tittarna om till exempel bolån, amortering och vad det innebär att bo i en bostadsrätt: Vem bestämmer till exempel hur hög musik man får spela i lägenheten?

Peab Bostad har redan tidigare anordnat utbildningar runt om i landet, både på svenska och andra språk.

– Boendeformen bostadsrätt är väldigt ovanlig utanför Sveriges gränser och en del utlandsfödda saknar därför tillräcklig kunskap för att köpa en bostad. Det riskerar att skapa ett utanförskap helt i onödan.

 Bostadsrättsskolan låter som en bra idé, men räcker det verkligen?

– Kampanjen som sådan kan inte lösa samtliga problem. Men vi vill dra vårt strå till stacken genom den här utbildningskampanjen. Peab Bostad kommer dessutom under hösten att lansera ett flertal konkreta förslag på hur vi kan göra det enklare för unga att få en bostad, säger Karin Normark.

Läs mer om Bostadsrättsskolan här.