BRF 2.0 utmanar traditionella bostadsrättsföreningen

Inlåsningen på den svenska bostadsmarknaden gör att många har svårt att hitta boende. Det vill Well Fastigheter förändra genom BRF 2.0, en ny sorts form av bostadsrätt.

Dagens höga kostnader på bostadsmarknaden gör att allt fler har svårt att köpa en bostad som motsvarar deras behov. Well Fastigheter startades 2010 med målet att skapa unika och klimatsmarta bostäder. De vill också uppmuntra ifrågasättande och våga bryta ologiska mönster. Utifrån det perspektivet skapades BRF 2.0.

LÄS MER: Vad skulle BRF 2.0 kosta dig?

Insatsen blir lägre

I BRF 2.0 äger du din bostadsrätt precis som vanligt men det är föreningen som står för den största delen av lånet. Det gör att insatsen bli lägre, men månadsavgiften lite högre.

– Det gör att det inte längre är omöjligt för unga att äga sitt eget boende. Vi sänker tröskeln in i bostadsmarknaden, säger Christofer Carlsson, grundare och koncernchef för Well Fastigheter.

I en traditionell nyproducerad bostadsrätt finansierar oftast köparen köpet med ett stort lån. Med BRF 2.0 är målet att köparen ska kunna betala en insats utan att ta lån. Föreningen står för den största delen av lånen för att finansiera köpet av fastigheten. Spekulationsköp tillåts inte, vilket säkerställs genom en grundlig kontroll av alla intresseanmälningar.

LÄS MER: Jämför BRF 2.0 mot en vanlig BRF här. 

Fakta om BRF 2.0:
I BRF 2.0 sköter en professionell förvaltare teknisk och ekonomisk förvaltning. Det säkerställer att fastigheten och föreningen sköts på bästa sätt, för att medlemmarna ska vara trygga i sitt ägande av sina bostadsrätter. I takt med att föreningen amorterar på sina lån är tanken att avgifterna sänks, och värdena på bostäderna ökar. Tanken är att på 20 års sikt ska föreningen vara ikapp en traditionell nyproducerad förening, och förhoppningen är då medlemmar med lågt belånade bostäder som i värde har kommit ikapp en traditionell bostadsrätt.