Bostadsutvecklarens satsning för att hjälpa unga köpa bostad

Stigande bostadspriser, tuffare finansieringsvillkor och höga kalkylräntor hos bankerna har gjort det allt svårare för unga stockholmare att kunna äga sin egna bostad. För att underlätta för att fler stockholmare ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden bidrar bostadsutvecklaren SSM med halva kontantinsatsen* vid köp av bostad i utvalda bostadsprojekt innan midsommar.

Illustration som visar utsikten från en terass i SSMs projekt Elverket i Nacka.

SSMs vision är att skapa en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. Fokus ligger på att utveckla välplanerade och prisvärda bostäder som många fler har råd med.

Läs mer om SSMs erbjudande om halva kontantinsatsen här.

Bostadsutvecklaren erbjuder innovativa och funktionella lösningar där varje kvadratmeter tas till vara, det vill säga smartness istället för trångboddhet. Målsättningen är att 70 procent av bolagets nyproducerade bostadsrätter till försäljning ska kosta under 2 miljoner kronor. En prisnivå som möjliggör för att fler stockholmare ska kunna köpa sin egna bostad.

För att ytterligare underlätta för det efterlängtade bostadsköpet bidrar SSM fram till midsommar 2019 med 50 procent av kontantinsatsen*, ca 100 000 kronor – 450 000 kronor, till kunder som köper bostad i utvalda projekt i Nacka, Sollentuna och Täby.

Hur är situationen på bostadsmarknaden för Stockholms unga i dag?
– Vi ser att unga stockholmare har svårt att spara ihop till kontantinsatsen och via bidraget som uppgår till mellan 100 000 kronor – 450 000 kronor per lägenhet stöttar vi bostadsköpare som har inkomst men ännu inte har tillräckligt med sparad kontantinsats, säger Marie Engblom, Projektledare Försäljning på SSM.

Illustration som visar SSMs projekt Elverket 3 i Nacka.

Fakta: Detta är SSM

SSM är Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smart och prisvärt boende. SSM fokuserar på morgondagens urbaniter. Denna målgrupp omfattar hushåll med en till två personer i åldern 20 – 44 år.

SSM har som målsättning att 70 procent av bostadsrätterna ska kosta under 2,0 miljoner kronor och att samtliga projekt ska ha en Urban Score över 75 poäng. Indexet Urban Score fokuserar på mobilitet, vardagsnära tjänster, gemenskap och hälsa och syftar till att underlätta för människor att kunna göra smarta, men också socialt och miljömässigt hållbara val.

*Med kontantinsats avses de 15% av köpeskillingen som bostadsköparen inte kan ta ett bolån för.

Läs mer om SSMs erbjudande om halva kontantinsatsen här.

Illustration som visar ett vardagsrum i ett av SSMs projekt.