”Kommer att kunna skapa sin egna funkisdröm”

Ett av Hemnets mest klickade objekt just nu är denna funkisvilla på Skårsgatan 85 i Örgryte. Skårsgatan har uppmärksammats tidigare för sina funkisvillor och ingår Göteborg Stads Bevarandeprogram.

Stadsplanen för Skårsgatan upprättades av U Åhrén 1936 och mellan 1938 och 1945 bebyggdes området med villor samt ett butiks- och bostadshus i norra delen. De flesta av husen ritades av Börje Eliasson och så även detta på nr 85. Just detta hus färdigställdes under krigsåret 1939.

Magnus Josefsson på Lundin Fastighetsbyrå förmedlar objektet och han menar att det är ett unikt område med unika fastigheter.

Berätta mer om området och hur det skapades? 
– Denna del av Skårsgatan domineras av putsade, friliggande villor. De är i två våningar med nästan plana tälttak och fasader som är reveterade med puts i ljusa nyanser. Karaktäristiska detaljer är stora fönster eller fönsterpartier placerade långt ut i fasadliv, glasade entrédörrar av trä ofta med skärmtak, balkonger med rundad front över hörn och samt altaner byggda på garage. Balkongernas och altanernas fronter utgör ofta en fortsättning av den putsade fasaden. Trädgårdarna avgränsas mot gatan med murar och låga järnstaket.

Villan på Skårsgatan 85 är i stort behov av renovering, vilket öppnar upp för en riktig funkisdröm menar Magnus Josefsson.

– Byggnaden är i ett extremt dåligt skick och är i behov av en total ombyggnation/renovering. Men fastigheten har ett utmärkt läge i ett mycket attraktivt område och har dessutom en trivsam tomt. Så nästkommande ägare kommer att kunna skapa sin egna funkisdröm i tidstypisk stil här om man har gott om energi, tid och pengar, säger han.

Läs mer om objektet här.

Foto: Lundin Fastighetsbyrå

Foto: Lundin Fastighetsbyrå

Foto: Lundin Fastighetsbyrå