Storgatan 7

Marieholm, Eslöv Se på karta

4 250 000 kr

Bostadstyp
Övrig
Upplåtelseform
Äganderätt

Ett attraktivt och lättskött förvaltningsobjekt i gott skick på bästa läge i Marieholm centrum. Dessutom stor närliggande obebyggt tomt. I fastigheten bedrivs sedan flera decennier en livsmedelsbutik - ICA Mathuset. Enligt fastighetsägaren som drev butiken i över 35 års tid, men som under våren 2019 p.g.a. pensionering överlät rörelsen till en ny ICA-handlare, har butiken haft en omsättningsökning de senaste åren. ICA Mathuset är den enda livmedelbutiken i samhället. De senaste årens nybyggnationer av bostäder och det tillförande ökade invånarantalet i Marieholm har gagnat butikens omsättning som spås fortsätta öka de kommande åren.
Ett treårigt hyreskontrakt tecknades 2019-06-01 med den nya ICA handlaren (denna övertog då innevarande inventarier.) Hyresavtalet förlängs med tre år om ingen uppsägning sker 9 månader innan hyrestidens utgång. Den nuvarande hyran uppgår till 240 000 kr/år + index, exklusive mervärdesskatt. Hyresgästen svarar för driftskostnader såsom el (eget abonnemang), och renhållning. Hyresgästen betalar även fastighetsskatten. Hyresgästen svarar för allt invändigt underhåll inklusive att butiken uppfyller berörda myndigheters krav.
Fastighetsägarens åtaganden begränsas till service av ventilationsanläggning (OVK genomförd 2020-09-14), samt yttre underhåll, snöröjningen är utlagd på entreprenad genom fastighetsägarens omsorg.

Byggnaden är uppförd i ett plan såsom livsmedelsbutik 1981. Butiksbyggnaden är synnerligen ändamålsenlig och uppfyller alla krav som finns för en livsmedelsbutik. Kyl och ventilationsaggregat är placerade servicevänligt på vinden och mark. Invändigt är det en traditionell ICA butik med en öppen planlösning som delas av via hyllsystem och kyldiskar m.m. Separata kylrum, lagerytor och personalutrymmen såsom kontor, omklädningsrum Wc, etc. Inlastning av varor sker från den östra gaveln och under tak.
Områdesinformation: https://eslov.se/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/alla-plan-och-byggprojekt/ny-forskola-i-marieholm/

Läs mer hos mäklaren

Kontakta mäklaren

Björn Wahlström

Björn Wahlström
046-130 999