Haddingen 2:26

Tavelsjö, Umeå kommun Se på karta

250 000 kr

Bostadstyp
Övrig
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
1 350 m²

Nu finns möjlighet att förvärva en tomt med strandlinje mot sjön Avan.

Fastigheterna med fastighetsbeteckningen Haddingen 2:26 omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.
Utanför planlagt område sker en allmän lämplighetsprövning utifrån översiktsplanen och dess fördjupningar. Någon byggrätt finns alltså inte för fastigheten och därför görs en allmän lämplighetsprövning när en bygglovsansökan har kommit in. I en bygglovsprövning tar man hänsyn till hur området och fastigheten ser ut. Anpassning till volym, proportioner, placering och gestaltning för området och fastigheten är sådant som vägs in i bygglovsprövningen. Det är först under handläggningen som det konkret går att bedöma om en föreslagen åtgärd är genomförbar eller inte.
I handläggning utanför detaljplan så ser man också över om det finns något ”intresse” som kan påverka föreslagen byggnation exempelvis naturområden, infrastrukturreservat, VA-utredning, vad har kommunen för intentioner för området som anges i översiktsplanen etc.

Där fastigheten är belägen finns inga kommunala vatten eller avloppsledningar.
Tillstånd om enskilt avlopp ansöks hos Umeå kommuns miljökontor och hanteras av hanteras av miljö och hälsoskydd. https://www.umea.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/egetavlopp/planerainforansokanomavlopp/reningskravochreningstekniker.4.250f9659174ae4b9794920.html

Rådgivningen på bygglov resonerar att ledningar i mark och infiltrationer/trekammarbrunnar under marken är åtgärder som naturen tar tillbaka över tid. Dessa anläggningar kräver inte alltid dispens.

Det finns elanslutning till fastigheten.

Läs mer hos mäklaren
HusmanHagberg Umeå

Kontakta mäklaren

Lova Georgsson

HusmanHagberg Umeå
Mäklare Lova  Georgsson, HusmanHagberg Umeå
0738900909