Älvdalens Kronopark 1:9

Älvdalen Se på karta

700 000 kr

Bostadstyp
Gård/skog
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
38,1 ha

Härmed utbjudes till försäljning Älvdalens Kronopark 1:9 som är en lantbruksenhet om total areal 37,5462 hektar.
Av Skogsstyrelsens plan är framräknad en produktiv skogsmark om 28,1 ha. Virkesförrådet är uppskattat till 2.188 m3sk (Skogsstyrelsen i mars 2021). Medelbonitet 3,9 m3sk per ha. Tillväxt per år ca 80 m3sk. Fastigheten är obebyggd och består av ett sammanhängande skifte.
Se vidare bilagda skogsuppgifter och kartor mm.
Fastigheten är belägen i Rånäs by i Älvdalens socken, ca 53 km från Älvdalen och 27 km från Särna.

Fastigheten är belägen inom ett s.k. omarronderingsområde, d.v.s. inom en ägo splittrad församling, varför tillstånd till förvärvet krävs av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Information om möjligheter till att få tillstånd erhålles av handläggande fastighetsmäklare då det är ogörligt att ställa samman vilka förutsättningar som kommer att finnas för tillstånd i enskilda fall.

Försäljningen sker mot anbud som skall vara undertecknad tillhanda senast 2021-05-17.

Läs mer hos mäklaren