Järlåsa

JÄRLÅSA, Uppsala kommun Se på karta

4 500 000 kr

Bostadstyp
Gård med skogsbruk
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
66 ha

Tillfälle att förvärva ca 66 ha skogsmark i Blackbo - Järlåsa med tillhörande vattenområde i Siggeforasjön.
Skogsfastigheten ligger endast ca 3,3 mil norr om Uppsala. Fastigheten består av två skiften på vardera sidan av vägen och har en total areal om ca 66 ha. Ca 62 ha är produktiv skogsmark med en uppskattad virkesvolym om ca 5 536 kbm/sk, motsvarande ca 89 kbm sk/ha med en medelbonitet om 5,3 kbm sk/ha. Fastigheten domineras av röjnings och gallringsskog med god tillväxtpotential. Möjlighet till jakt och fiske.

Ekonomibyggnader:
En äldre hyvleribyggnad med virkesupplag under tak av plåt.
En äldre sågverksbyggnad under tak av plåt.

Areal Lantmäteriet:
Blackbo 1:6 - 659 932 kvm

Skogen:
Skogsbruksplan upprättad 2023-02-07.
Medelbonitet 5,3 kbm sk/ha.
Uppskattat virkesförråd enligt skogsbruksplanen är 5 536 kbm/sk.
Virkesvolymen ovan är endast en uppskattning och köparen ansvarar själv för besiktning av områdets skog och mark.

Fastighetsgränser:
Köpare görs medveten om att arealerna skiljer sig
något mellan skogsbruksplanen och
informationen från Lantmäteriet.
Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av
dessa.

Övrig mark: Övrig mark utgörs av kraftledning.

Jakt:
Fågelbo Jaktlag.

Taxeringsvärden
Fastigheten är samtaxerad med fastigheten
Blackbo 1:4 till ett totalt taxeringsvärde av
6 411 000 kronor. Fördelningsvärdet är beräknat
enligt följande:

Skogsmark: 4 361 000 kr
Skogsimpediment: 25 000 kr

Undersökningsplikt
Flera av fastighetens byggnader är i dåligt skick
och intressenter uppmanas att noggrant gå
igenom byggnaderna och förvissa sig om dess
skick.

Friskrivning
Köparen skall vara medveten om att det i
köpekontraktet kommer att tas
in en klausul där säljaren friskriver sig från allt ansvar
gällande fel och brister i fastigheten.

Tillträde och städning
Tillträde sker efter överenskommelse.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick.
Inga ytterligare städåtgärder kommer att utföras av säljaren, och
allt lösöre som finns kvar på fastigheterna vid tillträdet, ingår i köpet.

Läs mer hos mäklaren
Riksmäklaren

Kontakta mäklaren

Kjell Samuelsson

Riksmäklaren
Mäklare Kjell Samuelsson, Riksmäklaren
070-294 81 90