Heden 11:9

Lima, Malung Se på karta

700 000 kr

Budgivning pågår
Bostadstyp
Gård/skog
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
39 ha

Obebyggd lantbruksenhet i ett skifte med anslutning till väg. Enligt Lantmäteriet uppgår total areal till 38,9497 hektar. Produktiv skogsmark i skogsbruksplanen är bedömt till ca 34,4 ha. Virkesförråd är uppskattat till ca 2.530 m3sk (Skogsstyrelsen 2021-04-22) och fördelat på 62% tall, 37% gran och 1% löv. Boniteten beräknats till 3,2 m3sk/ha/år och medeltillväxten till 88 m3sk per år. Fastigheten är belägen öster om Stora Almsjön. Se vidare sammanställning av plan, beståndsuppgifter, kartor mm.

Fastigheten äger andel i många samfälligheter bl.a. Lima Besparingsskog. Jakt inom Lima Västra VVO (älgjakt inom jaktlag). Småviltjakt kan bedrivas på hela besparingsskogen.

Fastigheten är belägen inom ett s.k. omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras.

Försäljningen sker mot anbud som skall vara undertecknad tillhanda senast 2021-06-10. Säljarna förbehåller sig rätten att anta eller förkasta bud.

Läs mer hos mäklaren