Skåpanäs Gård 1

Mårdaklev, Svenljunga Se på karta

21 000 000 kr

Bostadstyp
Gård med skogsbruk
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
193 ha

Skåpanäs Gård är belägen på bördiga marker utmed Ätran, strax söder om Mårdaklev. 164,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 23.449 m³sk och en bonitet på 8,9 m³sk/ha och år. Skogen har mycket hög värdetillväxt med en tillväxt av virkesförrådet på hela 5,5% per år. Gårdscentra med bostadshus som hyrs ut samt ekonomibyggnader. Årliga intäkter från jordbruksarrende (ca 15 ha) och bergtäkt. Mycket bra arrondering i ett skifte gör jakten särskilt attraktiv med god tillgång på vilt.

Läs mer hos mäklaren
Skogsbyrån Sjuhärad AB