Långasjömåla 1:30

Tingsryds kommun Se på karta

3 000 000 kr

Bostadstyp
Gård med jordbruk
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
27 ha

Nu ges tillfälle att förvärva ett lantställe i lugnt naturskönt läge med skog och jaktmöjligheter.
Skogsmarken är väl arronderat i ett skifte.
Skogen domineras av barrskog med korta drivningsförhållanden och för den jaktintresserade finns goda jaktmöjligheter.
Skogsmarken domineras av tillväxande barrskog med inslag av björk i åldern ca 5-80 år. Markerna är delvis kuperade med vissa stenbundna partier. Markerna bedöms i huvudsak som friska med delvis rörligt markvatten. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till ca 27,4 ha och bonitet är bedömd till 7,3 m3sk/ha/år.
Skogsbruksplanen är upprättad 2017-03-14, se mer info i bifogad skogsbruksplan.
Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.
En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de
lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.

Behöver du hjälp med att tolka skogsbruksplan, skattefrågor, m m – kontakta ansvarig mäklare så får du hjälp.

Läs mer hos mäklaren

Kontakta mäklaren

Kristian Isberg

Egendomsbyrån AB
Mäklare Kristian Isberg, Egendomsbyrån AB
+46 477 10 000