Grimvägen 7

Granbystrand, Sigtuna kommun Se på karta

3 495 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
1 647 m²
Driftkostnad
22 452 kr/år

Byggklar tomt i Granbystrand med närhet till Mälaren. Ett härligt barnvänligt område invid Mälarens strand med båtbryggor och badplats några minuter bort. Tomten är delvis starkt kuperad och omges av naturmark på två sidor. I väst skymtar man Mälaren mellan tallarna. Markarbeten är utförda och förbereddes för uppförande av ett tilltänkt bostadshus. På tomten står ett isolerat färdigbyggt garage-, gästhus som har blivit inredd för övernattning med dusch- wc, pentry med tvättmaskin. Vid kortsidan finns en altan med markis. Byggnaden är ansluten till det gemensamma VA- systemet. Även fiber finns indraget. (Telia).

För fastigheten gäller enligt detaljplanen att tomten får bebyggas med max 250 kvm bruttoarea för huvudbyggnad och garage- förrådsbyggnad med max 40 kvm. Minsta tomtstorlek är 1 600 kvm. Huvudbyggnad får uppföras i två våningsplan och högsta byggnadshöjd är 6 meter.

Det finns ett bygglov från 2016-06-09 för bostadshus och garage. Garage/komplementbyggnaden har ett interimistiskt slutbesked då inte bostadsbyggnaden är uppförd. För en köpare rekommenderas att kontrollera med kommunens bygglovsenhet angående befintligt bygglov och vad som gäller. Där finns också de ritningar och specifikationer som gäller för nuvarande lov. Ett bygglov måste avslutas inom 5 år för sin giltighet.

Ritningarna i annonsen är de som ligger till grund för det gällande bygglovet idag. Ytterligare information finns hos kommunen.

Boende och ägare har del i en samfällighet. Här ligger samfällt vatten via gemensamt teknikhus. (f.n fri tillgång till vatten från Bärmö vattentäkt mot fast avgift (ej per m3)), regelbundna vattenprover (4 ggr/år). Samfällt avlopp via en för området gemensam reningsanläggning (ägs ej av samfälligheten). Fibernätverket ägs av samfälligheten.

Andelstalet i samfällighetsföreningen är detsamma för obebyggd tomt som bebyggd, vilken är 950 kr/mån.
Vägsamfällighetsavgift Sigtuna Killinge GA 4: 507 kr/år (inkluderat i driftskostnaden.)
Bärmöby Småhusbyggnads AB, Samfällighetskostnader, reningsverk, VA, snöröjning/sandning mm.
Beräknad årsförbrukning el: 4 654 kWh. Kostnad beräknat genom nät+el/månad x 12. (Inkluderarat i angiven driftskostnad).

Kontakta mäklaren för frågor och visningar.

Läs mer hos mäklaren
HusmanHagberg Upplands Väsby

Kontakta mäklaren

Karin Sökare

HusmanHagberg Upplands Väsby
Mäklare Karin Sökare, HusmanHagberg Upplands Väsby
0705801199