Klippkanten lott KK21A

Hemavan / Birke, Storuman Karta & restider

850 000 kr
TomtTomt

Nu säljs ett Exklusivt tomtområde högt beläget med magisk utsikt från dom flesta tomterna, kommunalt vatten och avlopp ingår i priset. Anslutningsavgift för el är 35 000 kr/st. För parhus krävs två anslutningar (70 000 kr). Området heter Klippkanten och ligger ovanför den nya campingen i Hemavan.

Under våren och sommaren 2017 kommer det att anläggas vägar till Klippkanten, vägen kommer att gå över den nya skidbacken. I sommar kommer det att byggas en skidbro där vägen kommer att gå under backen.

Tomt KK- 1 till KK-13 ( runt 800m2 st K1-K10 )ligger längs fram mot ravinen och här lovas en slående utsikt. Här får man bygga 1 plans hus med begränsad bygghöjd eftersom dom tomter som ligger bakom ska få så bra utsikt som möjligt.

KK-1- KK3 kommer att marksänkas ca 2,5 meter så att dom bakomvarande tomterna ska få bra utsikt.

Tomt KK11- KK-20 ( runt 700m2 )

*Föreskrifter Klippkanten Hemavan
(bilaga till köpekontrakt för tomter KK01-KK22 inom området)

Följande gäller inför bygglovsansökan om bostäder på Klippkanten enligt gällande detaljplan samt nedanstående förtydliganden och tillägg. Blivande fastighetsägare förbinder sej att förmedla denna information i händelse av vidare försäljning till ny köpare. Alla ytangivelser är cirkaytor och kan förändras i samband med Lantmäteriets reglering. Höjdkurvor inom tomter visar marknivåer före eventuell grovplanering av tomtmark. Angivna plushöjder avser huvudbyggnads sockelhöjd och är en cirkahöjd avrundad till närmaste halvmeter.

MARKANVÄNDING
Endast bostadshus får uppföras och skall utnyttjas som fritidshus.

UTNYTTJANDEGRAD
Friliggande fritidshus med en bostadslägenhet får ha en byggnadsarea på maximalt 150m2. Med byggnadsarea inräknas hela den bebyggda ytan på tomten inklusive ytterväggar samt skärmtak på lägre höjd än 3 meter över mark. Eventuellt loft inräknas ej. Stora taksprång kan påverka byggnadsarean.
Detaljplanens möjlighet till att bygga ett hus med fler än två bostadslägenheter på delar av Klippkanten är inte aktuellt. Det är heller inte möjligt att bygga fler än ett fritidshus inom KK01.
För KK02 t o m KK13 är följande regel även tillämpbar:
Här får man uppföra s.k sammanbyggda fritidshus med två lägenheter, s.k parhus, vilka får ha en byggnadsarea (se ovan) på maximalt 250 m2. Om tomtmarken styckas längs lägenhetsskiljande vägg måste varje ny tomt uppgå till minst 350 m2.
För KK14, KK21 och KK22 är det även möjligt att vidareutveckla fastigheten och skapa t ex en bostadsrättsförening med ett flertal bostäder eller stycka fastigheten i mindre tomter. Det finns inga krav på minsta tomtstorlek men två parkeringsplatser måste kunna tillskapas inom varje tomt. Fritidshusen skall vara friliggande. Med friliggande hus accepteras även s.k kedjehus men parhus eller flerbostadshus är ej tillåtet. Byggnadsarean får ej överstiga 150 m2 per bostad. Då två våningar samt eventuell suterrängvåning och loft här tillåts kan en stor bruttoarea tillåtas.

BEGRÄNSNINGAR
Prickad mark är reserverad för underjordiska ledningar (u-område) och får ej bebyggas. Bygglov kommer inte att ges för fristående komplementhus, t ex förråd, carport m.m. Bygglovsfria byggnadsverk kommer inte att accepteras på u-område eller närmare än 4,5 m från tomtgräns mot samfälld mark. För huvudbyggnad gäller att ett mått till tomtgräns på minst 4,5 meter skall eftersträvas. För en god anpassning till omgivande mark och vegetation kan ett mindre mått godtas. Ett mindre mått kan dock leda till ökade

Läs mer hos mäklaren Säljkollen: sidan för dig som säljare
Bostadstyp
Tomt
Tomtarea
687 m² tomt
Räkna på lån och försäkringar

Räkna på lån och försäkringar

Se vad det kostar dig per månad att bo på Klippkanten lott KK21A och skaffa lånelöfte nu.

Pris
850 000 kr

Billigare och bättre boende

NYHET: Som säljare kan du få bättre koll på din försäljning!

Gå till Säljkollen för att få mer information om hur det går för din annons.

Statistik

426
besök på Hemnet
Objektet publicerades för 222 dagar sedan, den 14 mars 2018. Besök på Hemnet avser hemnet.se och Hemnets mobilappar.
illustration_step9
Jämför själv med slutpriser på andra liknande objekt som sålts.

Liknande bostäder till salu

Guider & Tips