Klippkanten lott KK 25

Hemavan / Birke, Storuman Tjänster för säljaren
Karta & restider

995 000 kr
TomtTomt

Nu säljs ett Exklusivt tomtområde högt beläget med magisk utsikt från dom flesta tomterna, kommunalt vatten och avlopp ingår i priset. Anslutningsavgift för el är 35 000 kr/st. För parhus krävs två anslutningar (70 000 kr). Området heter Klippkanten och ligger ovanför den nya campingen i Hemavan.

Tomt KK- 1 till KK-13 ( runt 800m2 st K1-K10 )ligger längs fram mot ravinen och här lovas en slående utsikt. Här får man bygga 1 plans hus med begränsad bygghöjd eftersom dom tomter som ligger bakom ska få så bra utsikt som möjligt.

KK-1- KK3 kommer att marksänkas ca 2,5 meter så att dom bakomvarande tomterna ska få bra utsikt.

Tomt KK11- KK-20 ( runt 700m2 )

Kontraktsbilaga KK23-25, 2018-11-08
Föreskrifter för Klippkantens övre del, Hemavan
(bilaga till köpekontrakt för tomter KK23-25 inom området)

Följande gäller inför bygglovsansökan av bostäder på Klippkanten enligt gällande detaljplan samt nedanstående förtydliganden och tillägg. Blivande fastighetsägare förbinder sej att förmedla denna information i händelse av vidare försäljning till ny köpare. Alla ytangivelser är cirkaytor. Höjdkurvor inom tomter visar marknivåer före eventuell grovplanering av tomtmark. Angivna plushöjder inom tomter avser golvnivå på nedre respektive övre våningsplan och är en cirkahöjd avrundad till närmaste halvmeter. Avvikelse kan även förekomma för angivna väghöjder. Planform och läge på bostadshus är endast en illustration och behöver inte följas.

MARKANVÄNDNING
Endast bostadshus får uppföras och skall utnyttjas som fritidshus.

UTNYTTJANDEGRAD
Friliggande fritidshus med en bostadslägenhet får ha en byggnadsarea på maximalt 150 m2. Med byggnadsarea inräknas hela den bebyggda ytan på tomten inklusive ytterväggar samt skärmtak på lägre höjd än 3 meter över mark. Stora taksprång kan påverka byggnadsarean. Detta innebär att man kan bygga fritidshus med en bruttoyta av upp till 300 m2 på de tre fastigheterna.

BEGRÄNSNINGAR
Den mark som markerats/skrafferats med prickar för ej bebyggas. Begränsningen grunder sej på att ett avstånd måste upprätthållas på 4,5 meter till grannes fastighet samt att man ej skall bygga för bakomvarande grannes utsikt. Bygglov kommer inte att ges för fristående komplementhus, t ex förråd, carport mm. Bygglovsfria byggnadsverk är inte tillåtna närmare 4,5 m från fastighetsgräns mot samfälld mark. Mot granne kan bygglovsfritt byggnadsverk uppföras närmare är 4,5 m från fastighetsgräns men fordrar grannes medgivande.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Byggnader måste uppföras som s.k suterränghus och det är tillåtet att bygga maximalt ett våningsplan utöver sutterängplanet. För KK23 och KK24 gäller en högsta totalhöjd på 7,5 meter. Skorsten accepteras utöver denna höjd. Detaljplanens möjlighet till fler våningsplan eller högre höjd kommer inte att tillåtas. Största tillåtna taklutning är 20 grader. Enligt detaljplanen skall husens placeras längs marken höjdkurvor och markfyll större än 2,5 meter får er förekomma.
Fasadmaterial och färgval skall vara enligt följande. Fasader skall kläs med trä eller skivmaterial i naturtoner. Med naturton menas obehandlat, vitriolbehandlat eller SIOO-behandlat trä eller likvärdigt utseende. Utförande som efterliknar ”timmerhus” accepteras inte. Målade fasadytor skall vara i en dov färgskala. S.k accentfärger på detaljer, dörrar, fönster mm accepteras inte. Fönsterytor skall vara ut spröjsverk. Takytor skall vara av svart/grå papp eller duk alternativt täckas med gräs, torv

Läs mer hos mäklaren
Bostadstyp
Tomt
Tomtarea
591 m² tomt
Räkna på lån och försäkringar

Räkna på lån och försäkringar

Se vad det kostar dig per månad att bo på Klippkanten lott KK 25 och skaffa lånelöfte nu.

Pris
995 000 kr

Billigare och bättre boende

NYHET: Som säljare kan du få bättre koll på din försäljning!

Gå till Säljkollen för att få mer information om hur det går för din annons.

Statistik

95
besök på Hemnet
Objektet publicerades för 9 dagar sedan, den 15 januari 2019. Besök på Hemnet avser hemnet.se och Hemnets mobilappar.
illustration_step9
Jämför själv med slutpriser på andra liknande objekt som sålts.

Liknande bostäder till salu

Guider & Tips